Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Filmy promujące właściwe zachowanie turystów w parkach narodowych

Zapraszamy do zapoznania się z filmami, zamieszczonymi na profilu YouTube Ministerstwa Klimatu, które promują właściwe zachowanie na terenie parków narodowych:
LINK DO PLAYLISTY: "Polskie Parki Narodowe - Dobre maniery"
LINK DO PLAYLISTY: "Przeżyj to! Polskie parki narodowe"

Zasady udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego

Regulamin udostępniania BbPN

Od dnia 23 lutego 2021 r. obowiązuje "Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych" z póżn. zm.:

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 5/2021 (opłaty za udostępnianie Parku do amatorskiego połowu ryb)

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 (zmiany w udostępnianiu pola namiotowego "Bóbr" w sezonie 2022)

Pełna treść zarządzenia:

Aktualne ograniczenia

 • UWAGA! Ograniczenia w udostępnianiu pola namiotowego "Bóbr" w Osowcu-Twierdzy w sezonie turystycznym 2022 r. Slipowanie jednostek pływających (3 zł/szt.) oraz organizacja ognisk jest możliwe jedynie po uprzednim zgłoszeniu i dokonaniu ustalonych opłat na zasadach określonych Aneksem nr 2 z dnia 04.04.2022 r. do Zarządzenia dyrektora BbPN nr 5/2021 w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych.
  W sezonie turystycznym 2022 pole namiotowe "Bóbr" nie będzie udostępniane do celów noclegowych.
  Więcej informacji na stronie https://www.biebrza.org.pl/101,pola-namiotowe-i-schroniska.
  Przepraszamy za utrudnienia!

 • UWAGA! wysoki stan wody! Na niektórych szlakach BbPN konieczne jest obuwie gumowe. Wodery mogą być przydatne na ścieżkach edukacyjnych "Biały Grąd" (na ostatnim kilometrze), szlaku Barwik - Gugny oraz odcinkach szlaku żółtego Kopytkowo - Nowy Świat.

 • UWAGA! Z uwagi na spowodowane przez porywiste wiatry szkody, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zwiedzania leśnych i zadrzewionych szlaków turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym. Zwracamy się również z prośbą o przekazywanie pracownikom Parku informacji o konieczności udrożnienia udostępnionych do zwiedzania szlaków.

 • Pomost pływający na ścieżce edukacyjnej "Szuszalewo-Nowy Lipsk" jest od dnia 15.03.2022 r. ponownie otwarty dla zwiedzających BbPN.

 • Ponownie otwarta jest ścieżka edukacyjna "Czerwone Bagno" oraz fragment niebieskiego szlaku pieszego PL-2542-n na odcinku ww. ścieżki (od dnia 9 grudnia 2021 r.) - więcej informacji.


--- LINK BEZPOŚREDNI ---

 • data: 2022-04-06

Opłaty w BbPN

Opłatę za pobyt w Parku można wnieść przekazem pocztowym na adres:
Biebrzański Park Narodowy
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz

lub przelewem bankowym (adres j.w.) na nr konta:
10 1130 1059 0017 3397 2620 0006
(Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku)

W tytule przelewu należy podać dopisek (który ma być widoczny w wersji elektronicznej lub na wydruku):
opłata za pobyt w dniu/dniach ............ - szlak: lądowy, wodny lub podwodny - …. szt. normalna, .… szt. ulgowa

Brak daty pobytu na potwierdzeniu przelewu oznacza, że bilet jest nieważny!

W obu przypadkach należy mieć przy sobie dowód wpłaty i okazać go na żądanie Służb Terenowych Parku.

Za pobyt w Parku można również zapłacić korzystając z serwisu biebrza.eparki.pl. Zakupiony w ten sposób bilet lub licencję wędkarską można wydrukować lub zachować w urządzeniu mobilnym.

UWAGA! W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, prosimy podać w tytule przelewu numer NIP osoby prywatnej lub firmy (wraz z jej nazwą i adresem, o ile te dane są inne, niż podane w przelewie).

Fotografowanie, filmowanie i nagrywanie dźwięków

Każdy turysta z ważnym biletem wstępu do Parku ma prawo przy okazji zwiedzania także fotografować, filmować i nagrywać dźwięki ze szlaków i dróg publicznych w Parku w celach niezarobkowych.

Zarobkowe rejestrowanie obrazów i dźwięków na terenie Parku, ze szlaków jak i poza nimi, jest płatne i wymaga odpowiednich licencji lub zezwoleń.

Zasady udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków reguluje Zarządzenie nr  8/2017 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 24 lutego 2017 r. 

 • -
 • -

Zasady wędkowania

Za połów 1-dniowy (18 zł), weekendowy (40 zł) oraz 14-dniowy (75 zł) można wnieść opłatę przekazem pocztowym na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub przelewem bankowym (adres j.w.) na nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku:
10 1130 1059 0017 3397 2620 0006
z dopiskiem: "imię i nazwisko łowiącego, opłata za połów ryb w dniu/dniach .........................".

Uwaga: brak dat(y) połowu na potwierdzeniu przelewu oznacza, że bilet jest nieważny!

W obu przypadkach należy mieć przy sobie dowód wpłaty (wraz z kartą wędkarską) i okazać na żądanie Służb Terenowych Parku. Licencje wędkarskie BbPN można również nabyć korzystając z serwisu biebrza.eparki.pl. Zakupioną w ten licencję można wydrukować lub zachować w urządzeniu mobilnym.

UWAGA! W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, prosimy podać w tytule przelewu numer NIP osoby prywatnej lub firmy (wraz z jej nazwą i adresem, o ile te dane są inne, niż podane w przelewie).

***

Od dnia 30 grudnia 2021 r. obowiązuje Zarządzenie nr 37/2021 w sprawie Regulaminu do udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Uwaga! Członkowie Okręgu PZW Białystok mogą wędkować w miejscach udostępnionych w BbPN bez konieczności posiadania licencji Biebrzańskiego Parku Narodowego (na podstawie odrębnego porozumienia z BbPN) - więcej informacji.

Treść zarządzenia:

Skrócony regulamin wędkowania w BbPN:

Zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich

Z dniem 23 lutego 2021 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora BbPN, w sprawie przewodników turystycznych oraz "Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym".

Zezwolenie na spływ

Zezwolenie na spływ kajakowy obowiązuje w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku, na odcinku Osowiec - Brzostowo. Odcinek ten - 38 km - należy pokonać w ciągu 1 dnia, bez możliwości nocowania na polu namiotowym "Biały Grąd". Dzienny limit na ten odcinek w podanym terminie wynosi 25 osób.

Zbieranie grzybów na terenie BbPN

Pozyskiwanie grzybów jadalnych nieobjętych ochroną gatunkową na terenie Parku dozwolone jest:
- wyłącznie dla mieszkańców gmin położonych w granicach Parku i gmin graniczących z Parkiem,
- w okresie od 1 czerwca do 31 października,
- tyko w wyznaczonych przez Dyrekcję Parku obszarach (zgodnie z poniższą mapą):

Wprowadzanie psów

W Biebrzańskim Parku Narodowym można wprowadzać psy (na smyczy o długości do 1,5 metra) jedynie na wybrane szlaki i ścieżki (nie dotyczy odcinków szlaków i ścieżek biegnących drogami publicznymi)

Mapa szlaków udostępnionych do wprowadzania psów

 • -
  Obszary udostępnione do wprowadzania psów na terenie BbPN
  • autor: P. Tałałaj

Loty dronami w BbPN

Biebrzański Park Narodowy jest objęty strefą ograniczonego ruchu EP R23. Loty dronami dozwolone są po uzyskaniu zgody zarządzającego terenem.
Południowa i zachodnia część parku znajduje się ponadto w strefie czasowo wydzielonej EP TSA 02G, w której obowiązuje całkowity zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych powyżej wysokości 1500 m.

Loty bezzałogowymi statkami powietrznymi w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego reguluje Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji działalności w przestrzeni powietrznej Biebrzańskiego Parku Narodowego:

Zarządzenie dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 16/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lot w przestrzeni powietrznej BbPN - pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na lot w przestrzeni powietrznej BbPN - word

 • autor: Artur Łajewski (BbPN), data: 2020-06-26

Aktualności:

Ograniczona dostępność pola namiotowego "Bóbr"

Ograniczona dostępność pola namiotowego "Bóbr" w Osowcu-Twierdzy
2022.04.15  - 

brak możliwości nocowania w sezonie turystycznym 2022

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • sprzedaż biletów on-line
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.