Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR
Nawigacja:
  • Aktualności Parku

Treść

UWAGA! Ptasia grypa

Białystok, dnia 24 listopada 2021 r.
Poz. 4502

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MOŃKACH
z dnia 23 listopada 2021 r.
w sprawie obszaru wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gminie Krypno na terenie powiatu monieckiego


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, pkt 4, 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421) oraz art. 3 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia, art. 4 ust. 4 lit. a wprowadzenie do wyliczenia i lit. b (i) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 48) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmujący: teren gminy Krypno w powiecie monieckim.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków;
2) utrzymywania gęsi i kaczek razem z innymi gatunkami drobiu;
3) przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

§ 4. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i innych ptaków na wolnym powietrzu pod warunkiem, że są chronione przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych, wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, środków zapobiegających temu kontaktowi.
2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi, w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez korzystanie z wybiegów spełniających następujące kryteria:
1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;
2) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;
3) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;
4) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami;
5) pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 nakazuje się wszystkim posiadaczom drobiu wprowadzenie wzmocnionych środków bioasekuracji poprzez:
1) stosowanie wskazanych, przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach, środków dezynfekcyjnych przy wejściach i wyjściach z obiektów, w których utrzymywany jest drób;
2) stosowanie przez osoby wchodzące do obiektów, w których utrzymywany jest drób, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym obiekcie;
3) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymywany jest drób;
4) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających gospodarstwo oraz pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Krypno i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach
Monika Maria Rojszczyk Dziennik Urzedowy Województwa Podlaskiego

« Powrót

Aktualności:

Życzenia Świąteczne

Relacja z akcji sprzątania Carskiej Drogi

Zielsko, kąkole, wisary...

Zielsko, kąkole, wisary, rośliny niewysiewane…
2022.04.08  - 

Byle tylko nie powiedzieć chwasty, bo to rośliny nie byle jakie. Jedne walczą o przetrwanie w pionierskich warunkach, inne wskazują rodzaj podłoża. Jeszcze inne żywią (są jadalne), a większość leczy. Tak to o chwastach! i

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.