Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia edukacyjne organizowane przez Biebrzański Park Narodowy w 2024 r.

Sezon zimowy

 1. 21-22 stycznia 2024 r. – 82. Wszechnica Biebrzańska pt. „XXX lat Biebrzańskiego Parku Narodowego" ­– prelekcje tematyczne oraz wycieczka terenowa. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału w dniu terenowym;
 2. 23 stycznia, 24 stycznia, 1 lutego 2024 r. – „Biebrzańska Feriolandia – Ferie w Biebrzańskim Parku Narodowym” – warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci pod opieką dorosłych. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału;
 3. 2 lutego 2024 r. – „Światowy Dzień Mokradeł” – wycieczka terenowa z pracownikiem Parku. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału;
 4. 2 lutego 2024 r. – 4 marca 2024 r. – „Woda” – prezentacja wystawy fotograficznej autorstwa Igora Iwaszko – fotografa przyrody, przewodnika po BbPN. Lokalizacja: Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy.

Sezon wiosenny

 1. 2-3 marca 2024 r. – 83. Wszechnica Biebrzańska pt. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom” – prelekcje tematyczne oraz wycieczka terenowa. Wydarzenie otwarte;
 2. 26 marca 2024 r. – Przyrodnicze warsztaty terenowe dla pracowników parków narodowych i krajobrazowych;
 3. Marzec – sierpień 2024 r. – „Dolina Biebrzy w ludowym obrazie czyli lokalne nazewnictwo na obszarze Basenu Górnego Biebrzańskiego PN” – przedsięwzięcie polegające na zebraniu lokalnego nazewnictwa i związanych z tym wierzeń, opowieści, historii i innych elementów ściśle związanych z kulturą nadrzeczną;
 4. 27-30 kwietnia 2024 r. – Plener malarski połączony z warsztatami malarskimi prowadzonymi przez artystów malarzy. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału;
 5. 23 maja 2024 r. Konferencja Biebrzańskiego Parku Narodowego pt. „Ochrona Krajobrazu na Obszarach Chronionych”;
 6. 24-25 maja 2024 r. – „XXX lat Biebrzańskiego Parku Narodowego. Międzynarodowa Konferencja z okazji 30-lecia utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego”;
 7. 3 czerwca 2024 r. – Finał Konkursu „Mistrzostwa Świata w Ptaszków Nazywaniu” połączony z wycieczką terenową dla finalistów Konkursu;
 8. 7 czerwca 2024 r. – „Finał Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym”. Konkurs skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych;
 9. Czerwiec 2024 r. – Obóz przyrodniczy grupy wolontariuszy BbPN – Junior Rangers.

Sezon letni

 1. Lipiec – sierpień 2024 r. – Wyprawy po Biebrzańskim Parku Narodowym grupy wolontariuszy BbPN - Junior Rangers;
 2. Lipiec 2024 r. – „Piknik Podlaskich Parków Narodowych i Krajobrazowych” w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Wydarzenie otwarte;
 3. 10-11 sierpnia 2024 r. – „Iskra tradycji” – warsztaty tradycyjnego, ręcznego koszenia kosą. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału;

Sezon jesienny

 1. 14 września 2024 r. – „Mistrzostwa Świata w Koszeniu Biebrzańskich Łąk dla Przyrody – Biebrzańskie Sianokosy”. Wydarzenie otwarte. Zgłoszenia obowiązują zawodników biorących udział w zawodach koszenia;
 2. 15 września 2024 r. – Dzień Łosia – wycieczka terenowa. Wydarzenie otwarte z koniecznością zgłoszenia udziału w dniu terenowym;
 3. Wrzesień 2024 r. – Koncert finałowy przedsięwzięcia pn. „Dolina Biebrzy w ludowym obrazie czyli lokalne nazewnictwo na obszarze Basenu Górnego Biebrzańskiego PN”;
 4. 28 września 2024 r. – Gala finałowa konkursu „Ogrody przyjazne przyrodzie”. Prelekcje tematyczne połączone z wręczeniem nagród uczestnikom konkursu. Wydarzenie otwarte;
 5. 26 październik 2024 r. – Wernisaż wystawy fotograficznej autorstwa pracowników BbPN;
 6. 26 października 2024 r. – Wernisaż wystawy obrazów malarskich powstałych podczas pleneru w BbPN, połączonego z warsztatami malarskimi, autorstwa artystów malarzy i uczestników warsztatów;
 7. 26-27 października 2024 r. – 84. Wszechnica Biebrzańska pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko” – prelekcje tematyczne oraz wycieczka terenowa. Wydarzenie otwarte;
 8. 26 październik 2024 r. – Finał Konkursu „Drzewa pomnikowe - na straży przyrody i krajobrazu”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z doliny Biebrzy, w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII;
 9. Listopad 2024 r. – Finał Konkursu „Z myślą o przyszłości - chrońmy i dbajmy o środowisko". skierowanego do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

Pozostałe wydarzenia

Pikniki edukacyjne

Maj - październik 2024 r. – Pikniki edukacyjne w namiocie edukacyjnym Parku, organizowane głównie w dolinie Biebrzy.

Warsztaty edukacyjne

Styczeń - grudzień 2024 r. – Warsztaty edukacyjne prowadzone przez edukatorów Parku, skierowane głównie do uczniów szkół podstawowych i średnich z doliny Biebrzy.

Kontakt w sprawie organizacji ww. wydarzeń: Beata Głębocka, Kierownik Działu Edukacji BbPN, adres mailowy: beata.glebocka@biebrza.org.pl