Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Dbajmy o środowisko

Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko

„Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko”

 • logo
 • logo NFOŚiGW

Działania Biebrzańskiego Parku Narodowego (BbPN) realizowane są w ramach Przedsięwzięcia, w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2025 r. Polegają na realizacji działań edukacyjnych nt. ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą, ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, promocji postaw prośrodowiskowych, podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska, propagowania kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia, popularyzacji rolnictwa ekologicznego i upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej.

Działania realizowane są poprzez organizację: warsztatów, konferencji, happeningów, konkursów, wydanie wydawnictw edukacyjnych oraz poprzez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres działań odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 137.780,00 zł.

Kwota dotacji wynosi 124.002,00 zł, na którą składają się:

 • środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnione dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 104.002,00 zł,
 • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 20.000,00 zł, 

stanowiące łącznie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 • data: 2023-07-01

Zapraszamy do udziału w Konkursie Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz w Happeningu „Biebrzańskie Sianokosy”

Biebrzański Park Narodowy w dniu 9 września 2023 r. organizuje Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”, które odbędą się przy wieży widokowej OTOP, w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne, województwo podlaskie). Początek wydarzenia godz.10.00.

Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy – ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, wzbogacając ją o elementy edukacji ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej. „Biebrzańskie Sianokosy” mają uświadamiać konieczność koszenia w sposób przyjazny przyrodzie terenów, które bez pomocy człowieka straciłyby swoje cenne walory przyrodnicze.

Dodatkową atrakcją będzie happening edukacyjny pn. „Biebrzańskie Sianokosy” oraz stoiska edukacyjno-promocyjne instytycji i organizacji zajmujących się ochroną przyrody oraz wspierających organizację rolnictwa.

Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego „Z myślą o przyszłość – chrońmy i dbajmy o środowisko”  w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

 • data: 2023-08-02
 • Plakat promujący Biebrzańskie Sianokosy
  Plakat promujący Biebrzańskie Sianokosy
 • Program Biebrzańskich Sianokosów
  Program Biebrzańskich Sianokosów

Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku

 • Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano...
 • Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz Happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano...

Relacja z Biebrzańskich Sianokosów

W sobotę 9 września br. w okolicach miejscowości Zajki (gmina Trzcianne) odbyły się XVIII Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”.

„Biebrzańskie Sianokosy” były okazją do przeżycia sportowych emocji w czasie wyjątkowych zawodów. W Konkursie Koszenia Biebrzańskich Łąk dla Przyrody wzięło udział ponad siedemdziesięciu zawodników. Reprezentacja lokalnych kosiarzy była bardzo liczna. Do „boju” stanęli również zawodnicy z Parków Narodowych. Zmagania na biebrzańskich łąkach mają rangę międzynarodową, uczestniczyli w nich również goście z Litwy i Belgi. Zawodnicy mieli za zadanie skosić pięćdziesięcio-metrowy odcinek bagiennej łąki w jak najkrótszym czasie. Ocenie podlegało tempo, ale także i jakość koszenia. Wygrali najsilniejsi i najsprawniejsi sprinterzy, a o ich zwycięstwie zadecydowały ułamki sekund. Na zawodników  czekały nagrody.

W czasie Biebrzańskich Sianokosów odbył się również konkurs dla zawodników z gmin biebrzańskich „Wykosić wiedzą” dotyczący zagadnień związanych z ochroną biebrzańskich łąk.

Wzorem lat ubiegłych dla osób, które rzadziej sięgają po kosę, ale chciały spróbować swoich sił w zawodach, odbyła się konkurencja dla zaproszonych gości „O Wójtową Osełkę” i „O Koszyk Wójtowej”.

Jednym z głównym punktów wydarzenia był happening edukacyjny pn. „Biebrzańskie Sianokosy”, podczas którego stoiska edukacyjno-promocyjne prezentowali: Biebrzański Park Narodowy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Białystok, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Gmina Trzcianne, Baltijos Aplinkos Forumas z Litwy.

Wokalno-instrumentalną oprawę zapewnili wybitni śpiewacy, zespoły folklorystyczne jak: Zespół Tęcza z Trzciannego, Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej, Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy i Kobiecy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu, Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanka” z Dolistowa Starego, Grupa śpiewacza pieśni białoruskich, Zespół Hetmanki z Tykocina, Grupa śpiewacza z Lipska, Zespół Wodniczka z Szorc, kapela Chłopcy z Nowoszyszek.

Konkurs Koszenia Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” oraz happening „Biebrzańskie Sianokosy” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego „Z myślą o przyszłość – chrońmy i dbajmy o środowisko”  w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Wyniki finału indywidualnego o tytuł „Mistrza Świata”

Miejsce - Zawodnik - Czas - Wynik:

 1. Piotr Popławski        2 min. 04.96 s.    2 min. 04.96 s.
 2. Eugeniusz Popławski    2 min. 05,02 s.    2 min. 05,02 s.
 3. Rafał Brych        2 min. 06,10 s.    2 min. 06,10 s.
 4. Sylwester Popławski    2 min. 27,43 s.    2 min. 27,43 s.
 5. Mateusz Szklanko    2 min. 34,01 s.    2 min. 34,01 s.
 6. Wiesław Szklanko    2 min. 56,25 s.    2 min. 56,25 s.
 7. Dariusz Lech        2 min. 26,86 s.    3 min. 26,86 s.
 8. Leopold Mróz        2 min. 58,64 s.    3 min. 58,64 s.
 9. Marek Wieszołek        3 min. 09,41 s.    4 min. 09.41 s.
 10. Grzegorz Polkowski    3 min. 56,07 s.    6 min. 56,07 s.

Miejsca I-III w klasyfikacji drużyn dwuosobowych - specjalistów 

Miejsce - Drużyna - Zawodnicy - Czas [mm:ss] - Czas drużyny:

 1. Sąsiedzi - Sylwester Popławski   2. 38,91          5. 44,83 s.
                       Rafał Brych                 3. 05,92
 2. Dęby -  Eugeniusz Popławski      2. 47,87          5. 56,09 s.
                   Piotr Popławski                3. 08,22
 3. Kosynierzy -  Wiesław Szklanko  3. 38,30          7. 34,79 s.
                            Mateusz Szklanko  3. 56,49

Miejsca I-II w klasyfikacja Parków Narodowych

 1. Švendubrėnai - Tadas Suraucius i Antanas Smaliukas 
 2. Litwa (Scythe Brothers) - ArŪnas Kakta i Kozmas Auškalnius 
 3. PN - Grzegorz Polkowski i Bogdan Kukiełka 

Miejsca I-III w Konkursie „Wykosić Wiedzą”

 1. Ryszard Bronakowski
 2. Katarzyna Worona
 3. Jan Wiszowaty 

W konkurencji „O Wójtową Osełkę” i „O Koszyk Wójtowej” udział wzięli:

 1. Mirosław Worona z Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego
 2. Morkuenas Zymantas z Baltic Envisonnual Forum
 3. Artur Wiatr - Dyrektor Biebrzanskiego Parku Narodowego
 4. Zygmunt Skubich
 5. Marek Szydłowski - Wojt Gminy Trzcianne
 6. Milewski Krzysztof - Wójt Gminy Radziłów
 7. Daniel Lewczuk - p.o. z-cy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
 8. Wojciech Sobolewski - Straż Graniczna w Lipsku
 9. Zdzisław Dąbrowski - Stowarzyszenie Chojnowian
 10. Tadesz Stypułkowski
 11. Edward Komenda - Emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn
 12. Mirosław Markowski - RZGW Białystok
 13. Lucjan Popławski
 14. Surowiec Michał - Wojsko Polskie
 15. Zbigniew Sołtysiński _ Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego
 16. Kamil Zdulski - Wojsko Polskie
 17. Krzysztof Marcinkowski - Wojsko Polskie
 18. Kazimierz Gwiazdowski - Poseł do Sejmu RP
 19. Jakub Skórka - Wojsko Polskie
 20. Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
 • data: 2023-09-11

Biebrzańskie Wieści 34

Pojawił się 34 numer naszego pisma Biebrzańskie Wieści. Zapraszamy do lektury.

„Biebrzańskie Wieści" zostały wydane w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.

 • Logówki funduszy sponsorujących pismo.
 • Pierwsza strona gazety ze zdjęciami prezentującymi m.in. dyrektora Biebrzańskiego PN, stado łań i rzekę Biebrzę w zimowej...
  Biebrzańskie Wieści 34

Kalendarz książkowy 2024 „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”

Kalendarz został wydany w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko, w zakresie „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-30
 • Kalendarz książkowy
  Kalendarz książkowy

Konkurs „Z myślą o przyszłości - chrońmy i dbajmy o środowisko”

Nakręć krótki film/spot edukacyjny o tym jak chronić środowisko i naturalny krajobraz. Weź do ręki kamerę, komórkę lub tablet i nakręć film/spot edukacyjny pokazujący jak niewiele wysiłku od nas samych trzeba aby chronić środowisko i naturalny krajobraz. Wystarczy tylko wyrobić w sobie dobre nawyki i przyzwyczajenia.

 Regulamin konkursu:

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa podlaskiego.

 1. Tematem konkursu jest krótki film/spot promujący ochronę przyrody w najbliższym otoczeniu tzn. odpowiedź na pytanie: Jak ja mogę chronić środowisko i naturalny krajobraz?
 2. Film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu komórkowego lub innego sprzętu przez maksymalnie trzyosobową grupę uczniów bądź indywidualnie. Autor obrazu powinien tak nakręcić film, by w całości był on jego pracą autorską – dźwięk, muzyka, narracja. Aktorzy występujący w filmie powinni wyrazić na to pisemną zgodę. Do filmu należy dołączyć informację o autorach / autorze (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły), a także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych. Podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Parku: gov.pl w zakładce: konkursy i do pobrania) należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do pracy.
 3. Film nie może zawierać materiałów drastycznych, wulgarnych, niemoralnych oraz scen naruszających prawa osób trzecich (np. twarze przypadkowo sfilmowanych osób bez ich zgody).
 4. Wymogi techniczne: film powinien być nie dłuższy niż 1 minuta, rozdzielczość nie mniejsza niż 600 pixeli dłuższego boku (np. obraz 640x480 pixeli).
 5. Prace należy nadesłać do 30 października 2024 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs@biebrza.org.pl z dopiskiem: konkurs „Z myślą o przyszłości - chronię i dbam o środowisko”.
 6. Filmy konkursowe należy dostarczyć w terminie do 30.10.2024 r. Filmy konkursowe przesłane po upływie tego terminu nie będą oceniane.
 7. Organizator nie zwraca Uczestnikom Konkursu kosztów udziału w konkursie.
 8. Filmy będą oceniane, przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora.
 9. Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do publikacji prac z zachowaniem danych autora.
 10. Nagrody w Konkursie:

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace uczniów w kategorii wiekowej uczniowie klas IV-VI o wartości 300 zł (za 1 nagrodę) oraz trzy najlepsze prace w kategorii wiekowej uczniowie klas VII-VIII o wartości 300 zł (za 1 nagrodę).

6 nagród o wartości 500 zł (za 1 nagrodę) otrzyma również 6 placówek – szkół, tj., 3 szkoły uczniów nagrodzonych w kategorii wiekowej – uczniowie klas IV-VI oraz 3 szkoły uczniów nagrodzonych w kategorii wiekowej – uczniowie klas VII-VIII.

Nagrodzonych zostanie również 10 uczniów wyróżnieniami o wartości 100 zł (za 1 nagrodę), tj., 5 uczniów w kategorii wiekowej kategorii wiekowej – uczniowie klas IV-VI oraz 5 uczniów w kategorii wiekowej – uczniowie klas VII-VIII.

Bliższych informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji tel. 085 738 30 10, 085 738 30 56, e-mail: konkurs@biebrza.org.pl    

Konkurs realizowany jest w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Z myślą o przyszłość - chrońmy i dbajmy o środowisko”, w zakresie „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 Za treści zawarte w regulaminie konkursu opowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.

 • Plakat promujący Konkurs
  Plakat promujący Konkurs