Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wystawa pokonkursowa

Wystawa pokonkursowa koncepcji programowo-przestrzennych ośrodka muzealno-edukacyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego pod nazwą Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradeł w Goniądzu.

Biebrzański Park Narodowy przystąpił do realizacji zadania, którego celem jest wybudowanie ośrodka muzealno-edukacyjnego w Goniądzu. Ośrodek ten, pod nazwą Europejskie Centrum Ochrony Klimatu i Mokradeł umożliwiał będzie prowadzenie edukacji przyrodniczej, prezentowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Biebrzy ze szczególnym uwzględnieniem wartości i roli Bagien Biebrzańskich w ochronie klimatu.

Istotnym elementem w procesie powstawania Centrum było ogłoszenie konkursu na opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej tego ośrodka. W ramach konkursu wpłynęły trzy prace, które niniejszym Państwu prezentujemy.

Sąd konkursowy obradował w składzie:

 1. Dr inż.arch. Wojciech Matys, architekt, Przewodniczący 
  Sądu Konkursowego;
 2. Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, architekt, członek Sądu Konkursowego;
 3. Marta Baum- architekt, członek Sądu Konkursowego;
 4. Jan Krzysztof Hahn – architekt, członek Sądu Konkursowego;
 5. Piotr Surmacz - architekt, członek Sądu Konkursowego;
 6. Dr Maciej Ambrosiewicz – Wigierski Park Narodowy, członek Sądu Konkursowego;
 7. Grzegorz Dudkiewicz – Burmistrz Miasta Goniądza, członek Sądu Konkursowego;
 8. Włodzimierz Wróblewski – Biebrzański Park Narodowy, członek Sądu Konkursowego;
 9. Beata Głębocka - Biebrzański Park Narodowy, członek Sądu Konkursowego;
 10. Grzegorz Wroceński - Biebrzański Park Narodowy, członek Sądu Konkursowego;
 11. Piotr Waniewski - Biebrzański Park Narodowy, członek Sądu Konkursowego.

W wyniku estymacji prac konkursowych - koncepcji programowo-przestrzennych, na podstawie kryteriów oceny prac Sąd konkursowy przyznał następujące miejsca niżej wymienionym autorom:

I miejsce – SART Sp. z o. o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków

II miejsce – Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa, oddział do kontaktu: ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok

III miejsce – Karina Jędrak-Kościesza pracownia projektowa, ul Aleksandra Gieysztora 4, lokal 177,     02-999 Warszawa

 

 • autor: W. Wróblewski, data: 2023-08-10
 • konkurs1
 • Konkurs2
 • konkurs3

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z pracami konkursowymi.

Poniżej  dokumentacja prac w formacie plików pdf- do pobrania.

 

I miejsce - Praca konkursowa - SART Sp. z o. o.

II miejsce - Praca konkursowa – Atelier ZETTA Zenon Zabagło

III miejsce - Praca konkursowa - Karina Jędrak-Kościesza pracownia projektowa