Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Partnerzy

Politechnika Białostocka

5 października 2021 r. Biebrzański Park Narodowy, wraz z trzema podlaskimi parkami narodowymi: Wigierskim, Narwiańskim i Białowieskim, podpisał pięciostronny list intencyjny o podjęciu stałej współpracy z Politechniką Białostocką.

Partnerstwo zostało zawiązane przez dyrektorów parków narodowych oraz władze PB w sposób uroczysty, spotkaniem w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Partnerzy wyrażają nadzieję, że współpraca zaowocuje w przyszłości wdrożeniem najnowszych osiągnięć naukowo-badawczych do działalności każdego z parków narodowych. Dla Biebrzańskiego Parku Narodowego naukowcy z Politechniki Białostockiej mają szukać rozwiązań w koszeniu bagiennych obszarów z zastosowaniem przyjaznych środowisku technologii, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W planie współpracy Politechniki Białostockiej z podlaskimi parkami narodowymi znajduje się również tworzenie systemów monitorowania zasobów naturalnych oraz praktyki i staże dla studentów Politechniki Białostockiej.

Video: YouTube Politechniki Białostockiej

 • 5 przedstawicieli władz Politechniki Białostockiej oraz Parków Narodowych podpisuje dokumenty porozumienia
  opis pod obrazem
 • 5 przedstawicieli władz Politechniki Białostockiej oraz Parków Narodowych pokazuje podpisane dokumenty porozumienia
 • 5 przedstawicieli władz Politechniki Białostockiej oraz Parków Narodowych pozuje po podpisaniu dokumenty porozumienia

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

9 sierpnia 2021 r. Biebrzański Park Narodowy podpisał umowę o współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Określone zostały warunki współpracy przy realizacji projektu naukowego pn. Biebrza - szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej.

Celem umowy jest rozwój współpracy obejmujący zadania związane z promocją, popularyzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytków archeologicznych jako trwałych elementów lokalnej tożsamości i części współczesnego krajobrazu kulturowego. Szczegółowe zadania związane będą z rozpoznaniem reliktów osadnictwa społeczności łowiecko-zbierackich na terenie Basenu Górnej Biebrzy oraz inwentaryzacji i pracach archeologicznych obejmujących założenia o charakterze obronnym rozpoznane na terenia Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarach przyległych.