Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszechnica Biebrzańska

Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001 dzięki wspólnej inicjatywie WWF Polska, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Ekoturystycznego „Biebrza Koneserom”, Towarzystwa Biebrzańskiego i Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego. 

 

76 Wszechnica Biebrzańska 26 i 27 marca 2022 r. - 50-lecie pracy braci Kłosowskich

75 Wszechnica Biebrzańska 29 i 30 stycznia 2022 r. - Fascynujący Świat Roślin

 

Informacja nt. starszych edycji Wszechnicy Biebrzańskiej dostępne są na stronie archiwalnej.