Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 2023 r.

Konkurs Wiedzy o BbPN - wyniki

W piątek, 2 czerwca 2023 roku w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy odbył się finał 28. edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym. Wzięło w nim udział 59 uczniów z 20 szkół podstawowych. Finaliści rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Wyniki wyłoniły 10 najlepszych uczestników, którzy wzięli udział w drugim etapie finałowym, gdzie w obecności pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników Parku odpowiadali na pytania dotyczące biebrzańskiej przyrody, historii i kultury. Rozpoznawali miejsca na mapie Parku, a także głosy ptaków, żywe okazy ulistnionych pędów drzew i krzewów oraz przedstawione na zdjęciach obiekty, rośliny i zwierzęta żyjące nad Biebrzą.

W czasie, gdy uczniowie pisali test, nauczyciele wysłuchali prelekcji pt. „Owady BbPN”  autorstwa Bogdana Browarskiego – edukatora z BbPN. Kolejnym punktem wydarzenia była prelekcja skierowane do nauczycieli i uczniów pt. „Zwierzęta okiem ukrytej kamery”, autorstwa Marcina Kostrzyńskiego  – dziennikarza, autora książek o tematyce przyrodniczej oraz wielu cyklicznych programów o przyrodzie polskiej.

Organizatorem konkursu był Biebrzański Park Narodowy. Nagrody dla uczestników ufundowała Fundacja PGE.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy za rok na kolejną edycję Konkursu Wiedzy o BbPN.

 • Wyniki konkursu.
 • Hol siedziby BbPN. Młodzież podpisuje listę obecności i odbiera torby z upominkami od pracownika Parku.
  Przybycie uczestników.
 • Sala wykładowa w siedzibie parku. Dyrektor stojąc przemawia do zgromadzonych na krzesłach uczniów i nauczycieli.
  Powitanie gości przez dyrektora BbPN.
 • Sala wykładowa a na niej siedzący i stojący uczniowie, nauczyciele i pracownicy parku.
  Uczniowie, nauczyciele i pracownicy parku.
 • Sala wykładowa. Uczniowie siedząc wypełniają pisemnie testy.
  I etap finału - test pisemny.
 • Sala z dużym stołem. Przy nim zgromadzeni nauczyciele, słuchający prelegenta stojącego przy ekranie, na którym wyświetlane...
  Wykład Bogdana Browarskiego (BbPN) dla nauczycieli
 • Sala na poddaszu siedziby Parku. Przy dużym stole zgromadzeni nauczyciele.
  Nauczyciele podczas prelekcji o owadach.
 • Sala wykładowa. Przed siedzącą publicznością stoi uśmiechnięty prelegent i osoba go zapowiadająca.
  Spotkanie z Marcinem Kostrzyńskim
 • Sala wykładowa. Etap II finału - 10 najlepszych uczniów rozpoznaje gatunki drzew i krzewów po żywych gałązkach.
  Etap II finału - rywalizacja o 10 najlepszych miejsc.
 • Sala wykładowa. Przy mównicy pracownik parku przemwia do mikrofonu. Na ekranie logo sponsora nagród - Fundacji PGE.
  Fundator nagród - Fundacja PGE.
 • Sala wykładowa. Przy stołach kilka siedzących osób skupionych na zliczaniu punków.
  Jury konkursowe.
 • Dziewczynka, która zdobyła I miejsce odbiera dyplom od dyrektora BbPN.
  I miejsce
 • Dziewczynka, która zdobyła II miejsce odbiera dyplom od dyrektora BbPN.
  II miejsce
 • Dziewczynka, która zdobyła III miejsce odbiera dyplom od dyrektora BbPN.
  III miejsce
 • 9 finalistów stojąca rzędem pod ścianą sali wykładowej wraz z dyrektorem Parku. Pozują do zdjęcia pamiątkowego.
  Finaliści (bez osoby z IV miejscem) z dyrektorem BbPN.
 • Kilkadziesiąt osób (uczniów, nauczycieli i pracowników Parku) grupowo pozująca do zdjęcia pamiątkowego na schodach...
  Pamiątkowe zdjęcie z finału.

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 2023 r.

Biebrzański Park Narodowy oraz Fundacja PGE zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych położonych na terenie województwa podlaskiego.

Konkurs ma na celu poszerzenie wiadomości o przyrodzie, historii i dziedzictwie kulturowym Biebrzańskiego Parku Narodowego zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli. Udział w konkursie rozwija zainteresowania przyrodnicze uczniów i kształtuje postawy proekologiczne, w tym docenianie unikalnej wartości doliny Biebrzy.

Konkurs jest dwustopniowy: etap szkolny i wojewódzki. Etap szkolny jest przeprowadzany do 19 maja 2023 r., ma formę testu pytań. Testy są przygotowane przez komisję szkolną, na podstawie bazy udostępnionych przez BbPN, przykładowych testów. Z każdej szkoły do etapu wojewódzkiego może być wyłonionych 3 uczniów z najlepszymi wynikami. Etap wojewódzki (finał) złożony jest z dwóch części: – część pierwsza – pisemna w formie testu (25 pytań), – część druga – w formie 10 zadań teoretycznych i praktycznych. Część pierwszą piszą wszyscy finaliści. Do części drugiej kwalifikowanych jest 10 uczniów (laureatów), którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście.

Termin na przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wysłanie sprawozdania do BbPN (mailem na adres: beata.glebocka@biebrza.org.pl) jest do 19 maja br.

Finał Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie BbPN.

Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, 
e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl
tel. 85 738 30 09.

Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe w kwocie:

 • 3 pierwsze miejsca: 3 x 300 zł = 900 zł;
 • 7 wyróżnień: 7 x 200 zł = 1 400 zł;
 • Nagroda dla wszystkich uczestników: 60 uczniów x 100 zł = 6 000 zł;
 • Nagroda dla 20 nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (etap szkolny + finał w parku) 20 x 100 zł = 2 000 zł.

Łączna wartość nagród = 10 300 zł.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-03-29
 • Plakat_Fundator
  Plakat promujący Konkurs