Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Społeczeństwo

Gminy i powiaty

W granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują się tereny należące do czternastu gmin i pięciu powiatów.
 

powiat AUGUSTÓW
 • gmina LIPSK o powierzchni 184 km2, 6410 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się 1756 ha obszaru gminy. Są to głównie łąki leżące przy górnym prawobrzeżnym odcinku Biebrzy.
 • gmina SZTABIN o powierzchni 361 km2, 5800 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się 5559 ha obszaru gminy. Stanowią go tereny łąkowe i zaroślowe w dolinach rzek Biebrzy oraz Netty
 • gmina BARGŁÓW KOŚCIELNY o powierzchni 187 km2, 6500 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się niewielki obszar łąk nad rzeką Nettą o pow. 281 ha terenu należącego do gminy.
powiat GRAJEWO
 • gmina RAJGRÓD o powierzchni 207 km2, 5600 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się duży kompleks bagiennych lasów tzw "Brzeziny Ciszewskie" oraz półnaturalnych łąk nad dolnym odcinkiem rzeki Jegrzni o powierzchni 1466 ha .
 • gmina GRAJEWO o powierzchni 308 km2 , 6300 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się obszar gminy o powierzchni 972 ha terenu gminy. Stanowi go duży kompleks bagiennych brzezin na torfowiskach tzw "Brzeziny Kapickie" oraz łąki nad starym korytem rzeki Ełk (Łęg) i środkową Jegrznią
 • gmina RADZIŁÓW o powierzchni 199 km2, 5300 mieszkańców.
  W granicach Parku położony jest duży kompleks sosnowych borów "Sośnia" a także naturalnych turzycowisk oraz użytkowanych łąk nad dolną Biebrzą o powierzchni 4177 ha obszaru gminy
powiat ŁOMŻA
 • gmina JEDWABNE o powierzchni 159km2, 5900 mieszkańców.
  W granicach Parku leży niewielki teren 326 ha łąk nad dolną Biebrzą.
 • gmina WIZNA o powierzchni 132 km2, 4400 mieszkańców.
  W granicach Parku położony jest obszar 25 ha łąk w dolnej Biebrzy.
powiat MOŃKI
 • gmina JAŚWIŁY o powierzchni 175 km2, 6000 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się 1189 ha terytorium gminy. Są to użytkowane rolniczo nadbiebrzańskie łąki w okolicach Dolistowa Starego i Nowego oraz wsi Zabiele.
 • gmina TRZCIANNE o powierzchni 331 km2, 4940 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się wielki obszar 16.539 ha sosnowych borów bagiennych, olsów i brzezin,turzycowisk, użytkowanych rolniczo półnaturalnych łąk w dolnym basenie rzeki Biebrzy i lewobrzeżnej środkowej Narwi
 • gmina GONIĄDZ o powierzchni 376 km2, 5340 mieszkańców.
  W granicach Parku położony jest wielki, liczący 21787 ha obszar gminy, co stanowi 58% jej powierzchni. Stanowią ją sosnowe i bagienne bory, tereny zaroślowe, ciągi mineralnych, piaszczystych wydm, turzycowisk oraz użytkowanych rolniczo łąk. Na obszarze tym znajduje się słynny rezerwat "Czerwone Bagno", największa europejska naturalna ostoja łosia
   
powiat SOKÓŁKA
 • gmina NOWY DWÓR o powierzchni 120km2, 3165 mieszkańców.
  W granicach Parku jest 171 ha obszaru gminy. Stanowią go głównie użytkowane rolniczo łąki w rejonie górnej Biebrzy
 • gmina SUCHOWOLA o powierzchni 255 km2, 7800 mieszkańców.
  W granicach Parku znajduje się obszar 3132 ha łąk nad środkową Biebrzą.
 • gmina DĄBROWA BIAŁOSTOCKA o powierzchni 264 km2, 13600 mieszkańców.
  W granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego znajduje się liczący 1843 ha obszar nalezący do gminy. Są to głównie użytkowane rolniczo łąki położone przy lewobrzeżnym górnym odcinku Biebrzy.

Współdziałanie Biebrzańskiego Parku Narodowego z lokalnymi samorządami jest ukierunkowane na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin oraz rozwiązywanie zagadnień ochrony środowiska,zagospodarowania tutystycznego, ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego a także włączanie lokalnej społeczności w procesy ochrony przyrody Parku.

Dane kontaktowe Samorządów w Dolinie Biebrzy

Powiat AUGUSTOWSKI

Starosta: Jarosław Szlaszyński

 ul. 3 Maja 29, 16- 300 Augustów, tel. 87 643 9650, powiat.augustowski@home.pl

 • gmina LIPSK

Burmistrz: Lech Łępicki

Urząd Miejski: ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, tel. 87 642 2699, fax. 08764, gmina@lipsk.pl

 • gmina SZTABIN

Wójt: Jarosław Karp

Urząd Gminy: ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel. 87 643 9750, ugsztabin@sztabin.ug.gov.pl

 • gmina BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wójt: Radosław Wawiórko

Urząd Gminy: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, tel. 87 642 4011, barglow@barglow.dt.pl

powiat GRAJEWSKI

Starosta: Waldemar Remfeld,

ul. Strażacka 6b, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 8463, powiat@starostwograjewo.pl

 • gmina RAJGRÓD

Burmistrz: Ireneusz Gliniecki

Urząd Miejski, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, tel. 86 272 1624, gmina@umrajgrod.pl

 • gmina GRAJEWO

Wójt: Stanisław Szleter

Urząd Gminy: ul. Komunalna 6, 19- 200 Grajewo, tel. 86 272 3000, sekretariat@uggrajewo.pl

 • gmina RADZIŁÓW

Wójt: Krzysztof Milewski

Urząd Gminy: Pl. 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, tel. 86 273 6001, sekretariat@gminaradzilow.pl

powiat ŁOMŻYŃSKI

Starosta: Lech Szabłowski

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 6900, starostwo@powiatlomzynski.pl

 • gmina JEDWABNE

Burmistrz: Adam Mariusz Niebrzydowski

Urząd Miejski: ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, tel. 86 217 2040, urzad@jedwabne.pl

 • gmina WIZNA

Wójt: Mariusz Soliwoda

Urząd Gminy: Pl. Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel. 86 219 6018, sekretariat@gminawizna.pl

powiat MONIECKI

Starosta: Błażej Buńkowski

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, tel. 85 727 8800, fax 85 727 8030, starostwo@monki.pl

 • gmina JAŚWIŁY

Wójt: Jan Joka

Urząd Gminy: Jaświły 7, 19-124 Jaświły, tel. 85 716 8013, gmina@jaswily.iap.pl

 • gmina TRZCIANNE

Wójt: Marek Krzysztof Szydłowski

Urząd Gminy: ul. Wojska Pol. 10, 19-104 Trzcianne, tel. 85 738 5056, trzcianne@trzcianne.pl

 • gmina GONIĄDZ

Burmistrz: Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Urząd Miasta i Gminy: Pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 0043, fax. 85 738 0307, kancelaria.um@goniadz.pl

powiat SOKÓLSKI

Starosta: Piotr Rećko

Ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 16- 100 Sokółka, tel. 85 711 0811, starostwo@sokolka-powiat.pl

 • gmina NOWY DWÓR

Wójt Andrzej Humienny

Urząd Gminy: Pl. Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór, tel. 85 722 6032, ugnowydwor@gmail.com

 • gmina SUCHOWOLA

Burmistrz: Michał Grzegorz Matyskiel

Urząd Miejski: Pl. Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, tel. 85 722 9400, sekretariat@suchowola.pl

 • gmina DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Burmistrz: Artur Gajlewicz

Urząd Miejski: ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, tel. 85 712 1100, dabrowab@beep.pl

 • autor: Katarzyna Zielińska, data: 2022-03-11