Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Różnorodność biologiczna wokół nas

Wyniki Konkursu!

W konkursie plastycznym „Różnorodność biologiczna wokół nas” wzięło udział 223 uczniów klas 1-8 z kilkudziesięciu szkół leżących w gminach sąsiadujących z BbPN:

 • Bargłów Kościelny,
 • Dąbrowa Białostocka,
 • Goniądz,
 • Grajewo,
 • Jaświły,
 • Jedwabne,
 • Lipsk,
 • Nowy Dwór,
 • Mońki,
 • Radziłów,
 • Rajgród,
 • Suchowola,
 • Sztabin,
 • Tykocin,
 • Trzcianne,
 • Wizna.

Komisja Konkursowa w której składzie znalazła się Dorota Czerepko – artystka, malarka, przewodnik po Biebrzańskim Parku Narodowym oraz pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, na drodze anonimowej oceny prac, wyłonili następujących laureatów konkursu.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KLAS I-IV

Wpłynęło 156 prac plastycznych.

WYRÓŻNIENIA

 • Hanna Zhuiko, SP nr 4 w Grajewie,
 • Dawid Misiewicz, SP w Suchowoli,
 • Lidia Warsewicz, SP w Nowym Dworze,
 • Józefina Kozak, SP nr 1 w Mońkach,
 • Julia Abramowicz, SP w Suchowoli,
 • Izabela Gaińska SP nr 4 w Grajewie,
 • Krzysztof Sawicki, SP w Chodorówce Nowej,
 • Mateusz Poduch, SP w Dolistowie Starym,
 • Wiktoria Rogalska, SP w Starym Bożejewie.

NAGRODY GŁÓWNE

 • I miejsce: Szymon Dobrzycki, SP nr 4 w Grajewie,
 • II miejsce: Dominika Bielawska, Zespół S-P w Rajgrodzie,
 • III miejsce: Laura Kuczyńska, SP nr 4 w Grajewie.

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KLAS V-VIII

Wpłynęło 67 prac plastycznych.

WYRÓŻNIENIA

 • Miłosz Kuczyński, SP nr 4 w Grajewie,
 • Daniel Gołaś, SP w Jedwabnem,
 • Karina Kuczyńska, Zespół S-P w Goniądzu,
 • Kinga Kobylińska, Zespół S-P w Goniądzu,
 • Dawid Koratkiewicz, SP w Suchowoli,
 • Oliwia Toczyłowska, Zespół S-P w Rajgrodzie,
 • Natalia Karpowicz, SP w Nowym Dworze,
 • Ewelina Wićko, SP w Chodorówce Nowej,
 • Natalia Chilmon, SP w Nowym Dworze.

NAGRODY GŁÓWNE 

 • I miejsce: Izabela Stasiulewicz, SP w Nowym Dworze,
 • II miejsce: Wiktoria Wirkowska, SP w Chodorówce Nowej,
 • III miejsce: Laura Budna, SP nr 4 w Grajewie.

Bardzo cieszymy się że konkurs zgromadził tak wielką rzeszę uczestników. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim którzy wykonali prace na konkurs. Wybór był naprawdę bardzo trudny. Zapraszamy do następnych konkursów!!!

Organizator Konkursu

Biebrzański Park Narodowy

Partner Konkursu

Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie

Fundatorzy nagród w konkursie

Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie i Biebrzański Park Narodowy

 • Plakat informacyjny o konkursie. Kolaż zdjęć przyrodniczych z doliny Biebrzy.

Nagrodzone prace z klas I-IV

 • Praca plastyczna
  I miejsce
 • Praca plastyczna
  II miejsce
 • Praca plastyczna
  III miejsce
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyrożnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie

Nagrodzone prace z klas V-VIII

 • Praca plastyczna
  I miejsce
 • Praca plastyczna
  II miejsce
 • Praca plastyczna
  III miejsce
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie
 • Praca plastyczna
  Wyróżnienie

Materiał archiwalny:

Biebrzański Park Narodowy oraz Fundacja PGE zapraszają do udziału w Konkursie plastycznym pn. „Różnorodność biologiczna wokół nas”. 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 ze szkół leżących na terenie gmin: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Nowy Dwór, Mońki, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Wizna.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
-              uczniowie szkół podstawowych - klas I-IV;
-              uczniowie szkół podstawowych - klas V-VIII.
Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący różnorodność biologiczną Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Ilość prac: jeden uczestnik konkursu może nadesłać jeden rysunek.
Format: A4.
Technika: dowolna (oprócz prac przestrzennych).
Prace wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu należy nadsyłać na n.w. adres lub dostarczyć osobiście do 10 stycznia 2023 r. Liczy się data nadania przesyłki.
Adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i ogłoszenie wyników nastąpią do 16 stycznia 2023 r.
Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wysłane pocztą.

Organizatorem Konkursu jest Biebrzański Park Narodowy.
Partnerem Konkursu jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.
Fundatorami nagród w Konkursie są: Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie i Biebrzański Park Narodowy.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Edukacji Parku – tel. (85) 738 30 10 lub (85)
 738 30 56, e-mail: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl

 • Plakat promujący Konkurs plastyczny pn. „Różnorodność biologiczna wokół nas”
  „Różnorodność biologiczna wokół nas”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA WOKÓŁ NAS”

 1. Organizatorem Konkursu jest Biebrzański Park Narodowy.
 2. Partnerem Konkursu jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.
 3. Fundatorami nagród w Konkursie są: Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie i Biebrzański Park Narodowy.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-8 ze szkół leżących na terenie gmin: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo, Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Nowy Dwór, Mońki, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Wizna.
 5. Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji otaczającej przyrody.
 6. Tematem prac jest różnorodność biologiczna Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 7. Technika i format prac konkursowych: prace formatu A4, w dowolnej technice: akwarele, farby plakatowe, pastele, ołówek, węgiel, wycinanka, itd. (oprócz prac przestrzennych). Jeden uczestnik może przysłać jedną pracę. 
 8. Prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem i wraz z podpisanym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu należy nadsyłać na n.w. adres lub dostarczyć osobiście do 10 stycznia 2023 r. Liczy się data nadania przesyłki.
  Biebrzański Park Narodowy
  Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
  z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny.
 9. Praca plastyczna musi mieć czytelny opis: nazwę oraz: imię, nazwisko, klasę, szkołę autora.
 10. Termin wysyłania prac: do 10 stycznia 2023 r.
 11. Nagrody: dwie nagrody po 180 zł (za 1 miejsca), dwie nagrody po 140 zł (za 2 miejsca), dwie nagrody po 100 zł (za 3 miejsca), za wyróżnienia: upominki. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: - uczniowie klas I-IV, - uczniowie klas V-VIII.
 12. Termin rozstrzygnięcia ok. 16 stycznia 2023 r. 
 13. Prace muszą być oryginalne, wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane. Przy stwierdzeniu pomocy dorosłych, praca może być wykluczona przez komisję z oceny.
 14. Klauzula informacyjna: Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy, o posiadaniu do niej prawa autorskiego i zezwolenia Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na dowolne, wielokrotne i nieodpłatne ich wykorzystanie we własnych wydawnictwach i materiałach edukacyjnych, wystawach z podaniem autora; oraz na upublicznienie lub używanie w Internecie i wprowadzenie do pamięci komputera.
 15. Informacja o ochronie danych osobowych:
  Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.
  Zgodnie z art. 13 RODO informuję, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie: 
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody udzielonej przez przedstawicieli ustawowych/opiekunów dzieci, w celu udziału w Konkursie Plastycznym „Różnorodność biologiczna wokół nas” oraz przekazania dyplomów i nagród zwycięzcom Konkursu,
   • Art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia i obrony praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
   Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 j.t.), a także innych przepisów prawa, które administrator ma obowiązek stosować;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub w stosunku z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora;
  6. osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w stosownym zakresie, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w odpowiednim zakresie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
  7. osoba, której dane są przetwarzane, w przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne, a odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie;
  9. dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu oraz przekazywaniu ich do państw trzecich.

Załącznik nr 1. do Regulaminu Konkursu Plastycznego „Różnorodność biologiczna wokół nas”.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „Różnorodność biologiczna wokół nas” organizowanego przez Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek dziecka) przez Organizatora i Partnera konkursu. Oświadczam, że pozostający pod moją opieką .................................(imię i nazwisko dziecka) jest autorem załączonej pracy oraz udzielam Organizatorowi i Partnerowi zgody na bezpłatne korzystanie z przedmiotowej pracy w zakresie zwielokrotniania dowolną techniką, w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym przeniesienia na inną dowolną technikę artystyczną (druk, fotografowanie itp.), wprowadzanie do obrotu publicznego, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji lub fonii.

Zgoda udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz bez prawa do żądania wynagrodzenia.

 

.................................................................................

(data i podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna)