Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Czyste powietrze - Biebrza

„Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

„Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.

 • logo
 • logo NFOŚiGW

Działania Biebrzańskiego Parku Narodowego realizowane są w ramach Przedsięwzięcia przez okres 12 miesięcy, tj. do 30.06.2024 r. 
Polegają na realizacji działań edukacyjnych nt. walki ze smogiem, sposobów ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologicznych metod ogrzewania budynków, zmiany zachowań odbiorców w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji, znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

Działania realizowane są poprzez organizację: warsztatów, szkoleń, konferencji, wystawy, konkurów, wydanie wydawnictw edukacyjnych oraz poprzez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres działań odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 150.000,00 zł.

Kwota dotacji wynosi: 135.000,00 zł, na którą składają się środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnione dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

 • w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 27.000,00 zł,
 • w tym na realizację zadań bieżących: 123.000,00 zł,

stanowiące łącznie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 • data: 2023-07-01

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, która eksponowana jest przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, tj. Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

Wystawa zrealizowana w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.

„Tam, gdzie jest czysta woda, gleba i powietrze żyją szczęśliwi ludzie”.

Niestety, tylko z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 9 milionów ludzi, w tym 500 tysięcy w Unii Europejskiej i blisko 50 tysięcy w Polsce.

Roczna światowa emisja dwutlenku węgla wynosi około 50 miliardów ton, z czego największy udział stanowi ta pochodząca z zużycia paliw kopalnych. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również wycinki lasów, niewłaściwa gospodarka gruntami, emisja gazów cieplarnianych jak np. metanu i podtlenku azotu. Łącznie od wybuchu rewolucji przemysłowej ludzkość wyemitowała tyle gazów cieplarnianych, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło prawie o połowę, a średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza. Wyższa temperatura, pociąga za sobą poważne zmiany klimatu, biosfery oraz układu lądów i wód.

Przewiduje się, że pod koniec XXI wieku temperatura na świecie może wzrosnąć nawet o 5,7 stopnia Celsjusza. Jeśli w bieżącym stuleciu chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do w miarę bezpiecznego wzrostu o 1,5 stopnia, to do 2050 roku musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera.

Działania, które ludzkość musi podjąć w ciągu trzech najbliższych dekad to redukcja o jedną trzecią obecnych emisji dwutlenku węgla. Wymaga to rozwoju i wdrażania tzw. zielonej energetyki oraz zmniejszenia o połowę emisji pochodzącej z przemysłu, transportu i budynków. Konieczne są również zmiany w stylu życia codziennego, który szczególnie w krajach bogatych prowadzi do marnotrawstwa cennych zasobów. Kolejnym wymaganym działaniem jest wyłapywanie dwutlenku węgla z instalacji energetyczno-przemysłowych, a także bezpośrednio z powietrza.

Już dzisiaj podejmij działania, aby chronić czystość powietrza.

Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, czyli najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Torfowiska schładzają klimat, zmniejszając ilość dwutlenku węgla w atmosferze i ograniczając w ten sposób efekt cieplarniany. Spełniają wiele różnych funkcji przyrodniczych, gromadząc organiczne zasoby węgla i azotu, oczyszczając wody, hamując odpływ wód podziemnych do rzek, magazynując wody podziemne i powierzchniowe. Niestety ponad połowa obszarów podmokłych w skali światowej zanikła lub została trwale zniszczona w ciągu ostatniego stulecia.

W sytuacji, gdy ludzkość zmaga się ze skutkami ocieplenia klimatu, ochrona obszarów wodno-błotnych to jedno z najważniejszych zadań. Razem możemy chronić mokradła poprzez nasze codzienne ekologiczne wybory i zachowania przyjazne środowisku.

 • autor: Beata Głębocka, Piotr Tałałaj, data: 2023-08-24
 • 373615647_695896855909728_5441716753024694803_n
 • 373573310_695896082576472_8987504966617674456_n
 • 372916361_695908229241924_7195635569334793882_n
 • 372971169_695896209243126_8306533717225168748_n
 • 372993474_695905545908859_7370922724237522948_n
 • 374441783_695896865909727_7282257831359199273_n
 • Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
  Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • data: 2023-08-24

Już dzisiaj podejmij działania w codziennym życiu, aby chronić środowisko naturalne

Segreguj odpady!

Segregując surowce takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, a także odpady biodegradowalne dajemy im „drugie życie”.

Pamiętajmy, że surowce nadające się do ponownego przetworzenia musimy segregować według poniższych zasad.

Do pojemników niebieskich wrzucamy:

 • czyste opakowania z papieru i tektury (m.in. kartony, pudełka),
 • gazety, książki, zeszyty,
 • papier biurowy.

Do pojemników niebieskich nie wrzucamy:

 • opakowań z zawartością,
 • opakowań kartonowych tzw. Tetra-Paków,
 • lakierowanego lub foliowanego papieru,
 • tapet, kalki,
 • papieru zabrudzonego, zatłuszczonego,
 • artykułów higienicznych (m.in. chusteczek),
 • pieluch.

Opakowania powinny być puste i oczyszczone przed ich wyrzuceniem oraz zgniecione tak aby zajmowały jak najmniejszą objętość pojemnika.

Do pojemników zielonych wrzucamy: puste szklane szkło opakowaniowe jak butelki i słoiki.

Do pojemników zielonych nie wrzucamy:

 • nakrętek, 
 • szyb samochodowych i okiennych, 
 • luster,
 • porcelany, ceramiki, kryształów (m.in. talerzy, szklanek),
 • żarówek,
 • lamp,
 • reflektorów.

Opakowania powinny być opróżnione, nie trzeba ich myć przed ich wyrzuceniem do pojemnika.

Należy wrzucać do pojemników ostrożnie, tak aby jak najmniej z nich się rozbijało co zwiększa wartość zebranego surowca.

Do pojemnika żółtego wrzucamy:

 • opakowania z tworzywa PET,
 • opakowania stalowe (m.in. puszki po konserwach),
 • opakowań aluminiowych (m.in. puszki po napojach).

Opakowania powinny być puste i oczyszczone przed ich wyrzuceniem oraz zgniecione tak aby zajmowały jak najmniejszą objętość pojemnika.

Do pojemników żółtych nie wrzucamy:

 • opakowań po dezodorantach,
 • ubrań i opakowań z tekstyliów.

Do pojemników BIO wrzucamy:

 • kuchenne resztki roślinne: obierki, skórki od warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie,
 • trawę, liście, drobne gałęzie.

Do pojemników BIO nie wrzucamy:

 • zwierzęcych resztek kuchennych,
 • skorupek od jajek ,
 • kości i odchodów zwierzęcych,
 • drewna, popiołu, żwiru, kamieni.

Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

 • baterii,
 • żarówek i świetlówek,
 • farb i resztek lakierów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Relacja z Happeningu naukowego

Biebrzański Park Narodowy od lipca br. realizuje przedsięwzięcie pn. „Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Jednym z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest organizacja happeningów edukacyjnych, jak miało to miejsce w ubiegłą niedzielę 27 sierpnia br., podczas „Biesiady Miodowej" w Kurowie.
Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne, gry, zabawy, prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku. Okazją do podsumowania zdobytej wiedzy był udział w Konkursie z nagrodami, pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.
Dziękujemy Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu za zaproszenie.
 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-08-28
 • Uczestnik Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
  Uczestnik Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
  Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
  Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Nagrody w Konkursie „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
  Nagrody w Konkursie „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne, gry, zabawy, prezentowane uczestnikom przez pracowników...
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne, gry, zabawy, prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Happening naukowy BbPN
  Happening naukowy BbPN
 • Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom" zostały dofinansowane ze środków...
  Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom" zostały dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom" zostały dofinansowane ze środków...
 • data: 2023-08-28

Biebrzański Park Narodowy zaprasza osoby dorosłe do udziału w szkoleniu pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”

Biebrzański Park Narodowy zaprasza osoby dorosłe do udziału w szkoleniu pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”.

Partner wydarzenia jest Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły, Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym,

Terminy szkolenia: do wyboru - 7 lub 14 listopada 2023 r.

Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły, Filia Biblioteczna w Dolistowie Starym, Dolistowo Stare 110, 19-124 Jaświły, Godz.: 11:00–13:00

Szkolenie poprowadzi Adam Zbyryt – naukowiec, popularyzator nauk przyrodniczych.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

 1. W poszukiwaniu czystego powietrza.
 2. Sposoby ograniczenia emisji i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne.
 3. Ekologiczne metody ogrzewania budynków.
 4. Sposoby zmiany zachowań w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji.
 5. Dlaczego mokradła są ważne w łagodzeniu skutków zanieczyszczenia powietrza?

Zapewniamy poczęstunek.

Wstęp wolny!

Szkolenie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 • Program szkolenia pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”
  Program szkolenia pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”
 • Szkolenie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
  Szkolenie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • Szkolenie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku

Relacja ze szkoleń pn. „Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom”

W dniach 7 i 14 listopada 2023 r. Biebrzański Park Narodowy zorganizował szkolenia w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w zakresie „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia przeprowadził Adam Zbyryt – naukowiec, popularyzator nauk przyrodniczych.

Podczas szkolenia zostały poruszone takie tematy jak:

 1. W poszukiwaniu czystego powietrza.
 2. Sposoby ograniczenia emisji i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne.
 3. Ekologiczne metody ogrzewania budynków.
 4. Sposoby zmiany zachowań w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji.

Dziękujemy dyrekcji oraz pracownikom Biblioteki Publicznej w Jaświłach – Filii w Dolistowie Starym, oraz Domu Kultury w Rajgrodzie, za goszczenie i możliwość przeprowadzenia szkoleń.

Dziękujemy członkom Klubu Seniora z Rajgrodu oraz mieszkańcom gminy Jaświły, za udział w szkoleniu.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-24
 • 7 listopada 2023 r., Biblioteka Publiczna w Jaświłach – Filia w Dolistowie Starym
  7 listopada 2023 r., Biblioteka Publiczna w Jaświłach – Filia w Dolistowie Starym
  • autor: Teresa Domurat
 • Szkolenia przeprowadził Adam Zbyryt
  Szkolenia przeprowadził Adam Zbyryt
  • autor: Teresa Domurat
 • 14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  • autor: Ewa Wiatr
 • 14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  • autor: Ewa Wiatr
 • 14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  14 listopada 2023 r., Dom Kultury w Rajgrodzie.
  • autor: Ewa Wiatr
 • Realizacja działań edukacyjnych BbPN na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie...
  Realizacja działań edukacyjnych BbPN na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Kalendarz 2024 „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Kalendarz został wydany w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Biebrzański Park Narodowy realizuje w ramach przedsięwzięcia działania edukacyjne nt. walki ze smogiem, sposobów ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologicznych metod ogrzewania budynków, zmiany zachowań odbiorców w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji, znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw, konkursów, wydawanie wydawnictw edukacyjnych, a także przez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych – jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.
 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-30
 • Bagno Ławki – największy obszar naturalnych torfowisk doliny Biebrzy
  Bagno Ławki – największy obszar naturalnych torfowisk doliny Biebrzy
 • 0002
 • Dolina Biebrzy jest największą w Polsce ostoją łosia – ssaka typowo bagiennego/ fot. Błażej Felczak
  Dolina Biebrzy jest największą w Polsce ostoją łosia – ssaka typowo bagiennego/ fot. Błażej Felczak
 • Biebrzańskie mokradła
  Biebrzańskie mokradła
 • Łoś na rozlewiskach Biebrzy pod Goniądzem
  Łoś na rozlewiskach Biebrzy pod Goniądzem
 • Batalion – jeden z symboli fauny biebrzańskiej, logo Biebrzańskiego Parku Narodowego
  Batalion – jeden z symboli fauny biebrzańskiej, logo Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Wyjątkowo rzadki gatunek – obuwik pospolity
  Wyjątkowo rzadki gatunek – obuwik pospolity
 • Rycyk – mieszkaniec podmokłych łąk i pastwisk
  Rycyk – mieszkaniec podmokłych łąk i pastwisk
 • Uszatka błotna – tajemniczy mieszkaniec torfowisk niskich
  Uszatka błotna – tajemniczy mieszkaniec torfowisk niskich
 • Wodniczka
  Wodniczka
 • Sóweczka – mały drapieżnik, zasiedlający naturalne lasy
  Sóweczka – mały drapieżnik, zasiedlający naturalne lasy
 • Wieczór nad Biebrzą
  Wieczór nad Biebrzą
 • Cietrzew
  Cietrzew
 • Bóbr
  Bóbr

53. numer czasopisma dla młodzieży i dzieci „Nasza Biebrza"

Czasopismo zostało wydane w zakresie przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-30
 • Czasopismo „Nasza Biebrza"
  Czasopismo „Nasza Biebrza"

Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Od września 2023 r. Biebrzański Park Narodowy zrealizował 12 warsztatów edukacyjnych składających się z części stacjonarnej, przeprowadzonej w salach edukacyjnych Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN, w Osowcu-Twierdzy oraz z części terenowej, zorganizowanej na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych Parku.

Warsztaty realizowane są w zakresie przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Warsztaty skierowane są do uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz podstawowych położnych na terenie doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego).

Warsztaty prowadzone są przez edukatorów Parku oraz przewodników BbPN.

Tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • sposoby walki ze smogiem oraz ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej,
 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne,
 • ekologiczne metody ogrzewania budynków,
 • sposoby zmiany zachowań w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji,
 • znaczenie obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne:

 • mikroskop biologiczny wraz z adapterem optycznym, przeznaczony dla prowadzącego warsztaty,
 • 10 szt. – mikroskopy biologiczne, przeznaczone dla uczestników warsztatów,
 • 2 szt. – zestawy preparatów biologicznych,
 • notebook z oprogramowaniem typu MS Office.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz podstawowych położnych na terenie doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego), do udziału w pozostałych – 8 warsztatach edukacyjnych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nie zapewniamy transportu.
Przyjmowanie zgłoszeń udziału: Beata Głębocka – Dział Edukacji BbPN, tel. +48 85 738 30 09.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-30
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Głębocka
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Głębocka
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Głębocka
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Głębocka
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Drozdowska
 • Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  Warsztaty edukacyjne „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom
  • autor: Beata Drozdowska

Kolorowanka „Czyste Powietrze – Przeciwdziałanie Emisjom”

Kolorowanka „Czyste Powietrze – Przeciwdziałanie Emisjom”, została wydana z myślą o dzieciach oraz ich rodzicach i opiekunach. Teksty skierowane są do dorosłych, natomiast rysunki do pokolorowania przeznaczone są dla dzieci.

Kolorowanka została wydana w zakresie przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.

Autor rysunków: Justyna Kierat – Pod Kreską

Tekst i opracowanie: Beata Głębocka BbPN

 • data: 2023-12-06
 • Kolorowanka „Czyste Powietrze – Przeciwdziałanie Emisjom”
  Kolorowanka „Czyste Powietrze – Przeciwdziałanie Emisjom”
 • -

Zapraszamy na 83. Wszechnicę Biebrzańską pt. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Biebrzański Park Narodowy zaprasza w dniach 2-3 marca 2024 r. na 83. Wszechnicę Biebrzańską pt. "Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom".

Program

Dnia 2 marca 2024 r. (sobota) - wstęp wolny - Centrum Edukacji i Zarządzania BbPN w Osowcu-Twierdzy.

 • 09:30-09:40 - Otwarcie spotkania
 • 09:40-10:25 - Jakość powietrza w Polsce i na tle Europy - czy mamy się czego wstydzić? - dr Tymoteusz Sawiński – Uniwersytet Wrocławski, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR, Projekt "Czy wiesz czym oddychasz? kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL"
 • 10:25-11:00 - Sposoby ograniczenia emisji oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne - Jarosław Stepaniuk – Nature
 • 11:00-11:45 - Ochrona torfowisk jako ochrona klimatu – przedstawienie projektu i planów Fundacji WWF Polska - Magdalena Zadrąg, Olga Poleszczuk, Maria Jujka–Radziewicz – Fundacja WWF Polska
 • 11:45-12:00 - Przerwa kawowa – poczęstunek
 • 12:00-12:10 - Błękitna antropologia nad Biebrzą. Podsumowanie badań etnograficznych - Małgorzata Owczarska - Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA16, nr 2020/29/D/HS3/00618  - Doświadczenie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii”.
 • 12:10-12:40 - Hydrospołeczny krajobraz biebrzański: dyskursy środowiskowe Magdalena Kozhevnikova – Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA16, nr 2020/29/D/HS3/00618 "Doświadczenie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii”.
 • 12:40-13:00 - Mokradłowe "nad" i "pod"- co błękitna humanistyka może wnieść w postrzeganie bagien biebrzańskich? - Małgorzata Owczarska - Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA16, nr 2020/29/D/HS3/00618 "Doświadczenie nadmiaru, braku i zrównoważonej obecności wody. Studium w nurcie błękitnej antropologii”.
 • 13:00-13:30 - Przerwa obiadowa – poczęstunek
 • 13:30-14:00 - Prezentacja wystawy fotograficznej pt. „Woda” oraz spotkanie z autorem – Igorem Iwaszko – fotografikiem, przewodnikiem po BbPN

Wstęp wolny

Dnia 3 marca 2024 r. (niedziela) - wstęp wolny.

Spotykamy się o godz. 10:00 w punkcie widokowy przy ruinach schronu kpt. Raginisa, w Górze Strękowej.

W programie:

 • godz. 10:00-13:00 - Warsztaty terenowe pod przewodnictwem Oliwiera Myki – biologa, przewodnika po BbPN.
  Miejsca przystankowe: Góra Strękowa, Pulwy, Burzyn.
 • godz. 13:00 - Poczęstunek w terenie.

Nie zapewniamy transportu. Przejazd we własnym zakresie.

Potrzebne buty trekkingowe.

Wstęp wolny

Kontakt: Beata Głębocka - Dział edukacji BbPN, e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl

Wydarzenie zostało zrealizowane w zakresie Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.

 • Plakat promujący wydarzenie
  Plakat promujący wydarzenie