Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania

Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Park Narodowy w dniu 4 listopada 2022 roku podpisał umowę nr 3282/2022/Wn10/OP-PO-FN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Biebrzańskiego Parku Narodowego".

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 217 523,00 PLN,

Kwota dotacji wynosi 1 091 323,00 PLN

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmuje 90% kosztów kwalifikowanych na zakup nowych samochodów o napędzie zeroemisyjnym bądź stacji i punktów ładowania oraz 100% kosztów kwalifikowanych na ich oznakowanie.

 Okres realizacji przedsięwzięcia:  do 31 sierpnia 2024r.

Celem projektu jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez:

 1. Zakupu samochodu osobowego zeroemisyjnego typu crossover – 3 szt.
 2. Zakupu samochodu zeroemisyjnego typu minivan – 1 szt.
 3. Zakupu samochodu zeroemisyjnego typu SUV z napędem 4x4 – 2 szt.
 4. Wykonanie punktu ładowania pojazdów na potrzeby własne – 4 szt.
 5. Wykonanie ogólnodostępnej stacji ładowania – 1 szt.

 

 • autor: G. Polkowski, data: 2023-09-04