Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Ochrona ekosystemów nieleśnych

Stop wypalaniu traw!

Jak się niestety ciągle okazuje, wielu osób tkwi w przekonaniu, że wypalanie traw skutkuje poprawą żyzności gleby, pozbyciem się chwastów oraz zwiększeniem kolejnego plonu siana. Natomiast leśnicy, ekolodzy i naukowcy od lat mówią jednym głosem: wypalanie nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - powoduje jedynie szkody dla świata przyrody, jak i samego człowieka.

Galeria fotografii

 • pożar łąki
  • autor: Grzegorz Błachowski
 • płonące bagna
  • autor: Adam Sieńko

O koszeniu łąk kilka słów

Co warto wiedzieć o biebrzańskich turzycowiskach i ich koszeniu? Dlaczego koszenie jest ważne?

Zdecydowana większość obszaru Doliny Biebrzy to ekosystemy nieleśne, za znacznym udziałem turzyc, traw i mchów, z domieszką trzciny i krzewów. Ekosystemy te powstały w wyniku współdziałania ze sobą zjawisk naturalnych (klimatu i procesów geologicznych) oraz ekstensywnej gospodarki człowieka, dlatego mówimy, że ekosystemy te są półnaturalne. Łąki bagienne i turzycowiska wymagają koszenia i wypasu. W przeciwnym wypadku przestaną istnieć, a ich miejsce zajmą zakrzaczenia i lasy złożone głownie z brzozy, wierzby i osiki.