Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2023

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2023 r.

W 2023 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr MZ.0290.1.3.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. , Aneksem nr 1 z dnia 18 grudnia 2023 r. do Umowy Nr MZ.0290.1.3.2023  na łączną kwotę 2296623,38 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do Aneksu nr  do Umowy:

 1. Wykaszanie chwastów w uprawach poprzez koszenie roślinności zielnej w Obwodzie Ochronnym Tajno na pow. 0,54 ha, robocizna – 22 rbh.
 2. Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym polegające na obserwacji obrazu z monitora, powiadamianiu o pożarze, utrzymywaniu kontaktu z innymi PAD oraz PSP – 2 163,50 godz.
 3. Czyszczenia wczesne polegające na usuwaniu zbędnych domieszek niezgodnych z założonym składem gatunkowym w Obwodzie Ochronnym Osowiec na pow. 0,43 ha, robocizna – 11 rbh.
 4. Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki na pow. 4,25 ha, robocizna - 186 rbh.
 5. Gaszenie pożarów za pomocą samolotów i helikopterów na obszarze Parku– 7,58 godz.
 6. Konserwacja wizyjnego systemu ppoż., polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu, w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 kpl.
 7. Pozostała działalność w zakresie ochrony lasu przed zwierzyną łowną i innymi ssakami kopytnymi, bytującymi w lesie – rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw i młodników w Obwodzie Ochronnym Tajno o dł. 1 470 mb, robocizna – 426 rbh
 8. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki o dł. 300 mb, robocizna - 48 rbh.
 9. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Tajno o dł. 300 mb, robocizna - 210 rbh.
 10. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo dł. 400 mb, robocizna - 280 rbh.
 11. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Werykle od dł. 40 mb, robocizna – 16 rbh.
 12. Zabezpieczenie i przystosowanie 5 schronów bojowych Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby hibernujących nietoperzy – 5 szt.
 13. Modernizacja i przystosowanie piwnicy - byłego magazynu paliw w Obwodzie Ochronnym Grzędy Biebrzańskiego Parku Narodowego na potrzeby hibernujących zwierząt, w tym nietoperzy, rannych zwierząt trafiających do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt – 1 szt.
 14. Usuwanie drzew trudnych i niebezpiecznych na obszarze Parku, robocizna – 250 rbh.
 15. Ocena wpływu wykonanych działań ochronnych na nietoperze w kryjówkach zimowych, w tym zakup: automatyczny rejestrator temperatury i wilgotności powietrza – 10 szt., uchwyt do rejestratora temperatury i wilgotności powietrza – 10 szt., czytnik do rejestratorów – 1 szt., przejściówka USB do czytnika – 1 szt., drabina teleskopowa – 1 szt., endoskop z zoomem, możliwością nagrywania filmów
  i robienia zdjęć – 1 szt., dostawa – 1 szt.
 16. Poprawa jakości siedlisk dla nietoperzy w okresie poza zimowym, przy osadach Parku poprzez zakup, dostawę i montaż skrzynek - budek szczelinowych dla nietoperzy – 25 szt.
 17. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Biebrzańskim Parku Narodowym poprzez modernizację leśnej ścieżki turystycznej i leśnej ścieżki biegowej „Wokół Fortu IV", w tym rozebranie i wykonanie platformy z kładką – 1 szt.
 18. Doposażenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach w sprzęt do pomocy weterynaryjnej i leczenia małych ssaków, w tym nietoperzy, w tym zakup z dostawą aparatu do anestezji wziewnej małych zwierząt – 1 szt., przeszkolenie z obsługi urządzenia – 1 szt., zakup z dostawą osprzętu do anestezji wziewnej: koncentrator tlenu - 1 szt. , obieg dla małych zwierząt - 1 szt., worek oddechowy – 1 szt., filtr gazów – 1 szt., zakup z dostawą: rękawice ochronne do pracy z dzikimi zwierzętami – 3 szt., wodoodporna mata grzewcza  z regulacją temperatury – 1 szt., profesjonalna waga elektroniczna – 1 szt., inkubator weterynaryjny – 1 szt.
 19. Oznaczenie miejsc hibernacji nietoperzy znajdujących się przy szlakach turystycznych za pomocą tablic informacyjno-turystycznych, w tym skład i wydruk z dostawą tablic informacyjno-turystycznych – 2 szt.
 20. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Biebrzańskim Parku Narodowym poprzez modernizację pola namiotowego „Biały Grąd” - 1 szt., w tym: wymiana deskowania dachu, wymiana elementów schodów drewnianych, rozebranie podłóg, wykonanie podłogi z bali, izolacja z papy asfaltowej, pokrycie dachu gontem bitumicznym, impregnacja grzybobójcza desek, naprawa balustrady z poręczami.
 21. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronny Basenu Dolnego (Bagno Ławki), polegająca na rozbiórce starej kładki z utylizacją jej elementów oraz budowę nowej kładki turystycznej pn. „Długa Luka" o długości ok. 390 mb o szerokości 125 cm, zakończonej drewnianym podestem z 2 mijankami - 1 kpl.
 22. Doposażenie inf. turystycznej w Obwodzie Ochronnym Grzędy, w tym zakup ula warszawskiego poszerzanego - 1 szt., tabliczek informacyjnych do ula - 1 szt. (1 komplet - 10 tabliczek), kombinezonów pszczelarskich - 2 szt. rękawic ochronnych - 2 szt., drabiny aluminiowej 3 elementowej - 1 szt. z ich dostawą.
 23. Badanie naukowe Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (kontynuacja badań w roku 2023)”, zawierające moduły badawcze: 1) wybrane grupy zwierząt kręgowych, 2) roślinność i grzyby – 1 usł.
 • autor: Robert Acewicz, data: 2024-02-27
 • logo Lasy Państwowe