Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2020

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2020 roku

W 2020 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisanymi 4 umowami, wymienionymi poniżej. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w poszczególnych umowach na łączną kwotę 3150325,56 zł, w tym.:

I. Umowa Nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12 maja 2020 r.  – kwota dofinansowania 525823,08 zł.:

 1. Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym - 2163,5 godz.
 2. Konserwacja wizyjnego systemu ppoż. w Biebrzańskim Parku Narodowym, polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usł.
 3. Czyszczenia wczesne na pow. 2,37 ha.
 4. Zakup feromonów, w tym: Tortowit – 10 szt., Ipsowit – 40 szt., Lymowit – 30 szt., zakup: opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt., pułapek:  PL-1 - 10 szt.,  IBL-1 - 30 szt.,  IBL-2 - 20 szt.
 5. Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,32 ha,
 6. Wykaszanie chwastów w remizach poprzez II krotne usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej  na pow. 1,80 ha.
 7. Przygotowanie gleby do wykonania poprawek poprzez poprawienie dawnych talerzy w liczbie 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
 8. Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki i przybiciu żerdzi w miejscach tego wymagających o dł. 200 mb.
 9. Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki w miejscach tego wymagających o dł. 300 mb.
 10. Modernizacja 5 ogrodzeń typu opolskiego na tradycyjne polegająca na wymianie zużytych słupów i żerdzi sosnowych na słupy dębowe z wykorzystaniem zamontowanej siatki, wykonanie 5 bramek 1 - skrzydłowych mocowaniami na zawiasach o dł. 700 mb wraz z dostawą materiałów do jej wykonania, w tym: słupy dębowe – 290 szt., skoble ocynkowane – 6 kg, zawiasy – 10 szt., gwoździe 4'' – 1 kg, gwoździe 5" – 1 kg.
 11. Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem 8700 szt. drzewek na pow. 5,87 ha, 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 150 kg z dostawą.
 12. Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o dł. 603 mb, robociźnie – 199 rbh, polegające na wyciągnięciu skobli i gwoździ, zdjęciu, zwinięciu siatki i dowozie do magazynu, usunięciu słupów i złożeniu w stos.
 13. Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek w liczbie – 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
 14. Zakup sadzonek do wykonania poprawek w tym: lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego, grabu pospolitego w ogólnej liczbie – 1,0 tszt.
 15. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup 1 szt. bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z akcesoriami (zestaw dodatkowych akumulatorów, ładowarka "hub" + samochodowa, adapter power bank, 2 x śmigła, torba terenowa).
 16. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup pilarek łańcuchowych do utrzymania przejezdności dróg ppoż.  –  4 szt.
 17. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup tasaków do utrzymania dróg ppoż. – 35 szt.
 18. Odsłonięcie granic leśnych poprzez wycięcie krzewów i podszytów i ułożeniu ich w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni na pow. 1,16 ha, w pasie o dł. 2900 mb i szer. 4 mb.
 19. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup leśnej kosiarki bijakowej do utrzymania dróg ppoż. – 1 szt.
 20. Zakup znacznika barwiącego SOPPEC do prowadzenia prac pomocniczych przy wyznaczania trzebieży – 100 szt.
 21. Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy, polegające na: 1. przebudowie istniejącej wiaty – 1 szt., 2. Budowe ogrodzenia z bramami przesuwnymi 4 m oraz z furtkami z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki – 1 kpl., 3. rozbiórce istniejącego ogrodzenia – 1 kpl., 4. budowie miejsca selektywnej zbiórki odpadów – 1 kpl.
 22. Wymiana tablic informacyjno-turystycznych – 81 szt.

II. Umowa Nr EZ.0290.1.22.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.  – kwota dofinansowania 1850778,90 zł.:

 1. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Białystok – 98,19 godz./121 zrzutów,
 2. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Olsztyn – 51,45 godz./55 zrzutów,
 3. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Katowice – 33,11 godz./697 zrzutów,
 4. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Toruń – 10 godz./116 zrzutów.

III. Umowa nr EZ.0290.1.24.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. – kwota dofinansowania 597387,00 zł.:

Badanie naukowe pt. „Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (badania w roku 2020)” – I etap – 1 usł.

IV. Umowa nr EZ.0290.1.25.2020 z dnia 12 listopada 2020 r.  – kwota dofinansowania 176336,58 zł.:

Badanie naukowe pt.  „Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN, etap I” – 1 usł.

 • autor: Robert Acewicz, data: 2020-04-22
 • Logo Lasy Państwowe
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • -

Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy

W listopadzie 2020 r. zakończono prace związane z działaniem nr 22 pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy”, w ramach umowy nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12.05.2020 r. o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe działań realizowanych w BbPN w 2020 r.

Infrastruktura znajduje się w miejscu odpoczynku turystów przy Leśniczówce Trzyrzeczki Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na modernizację i doposażenie infrastruktury składają się poszczególne 4 poddziałania:

 1. Przebudowa wiaty.
 2. Budowa ogrodzenia z bramami przesuwnymi 4 m oraz furtkami z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki.
 3. Rozbiórka starego ogrodzenia.
 4. Budowa miejsca selektywnej zbiórki odpadów.

Działanie dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-04
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-04