Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Ochrona bociana

 • logotypy projektu

Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

Tytuł projektu: Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

Numer projektu: LIFE15 NAT/PL/000728

Akronim projektu: LIFEciconiaPL

Termin realizacji projektu: 01/08/2016 – 31/07/2020

Beneficjent koordynujący: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Współbeneficjenci: Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Współfinancujący: niemiecka fundacja Vogelschutz-Komitee e.V.

www.vogelschutz-komitee.de

Teren realizacji projektu obejmuje 4 województwa (podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie) oraz 10 obszarów Natura 2000:

 • Dolina Dolnej Narwi PLB140014
 • Dolina Górnej Narwi PLB200007
 • Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005
 • Przełomowa Dolina Narwi PLB200008
 • Ostoja Biebrzańska PLB200006
 • Bagno Wizna PLB200005
 • Dolina Dolnego Bugu PLB140001
 • Bagienna Dolina Narwi PLB200001
 • Dolina Górnego Nurca PLB200004
 • Dolina Liwca PLB140002

Całkowity budżet projektu: 1 419 468 EUR

Koszty kwalifikowane: 1 419 468 EUR

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 851 680 EUR (60% budżetu projektu)

Strona www projektu: http://www.ptop.org.pl/

 • data: 2021-11-19