Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Renaturyzacja I

 • logo projektu

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I

Po 56 latach (bo tyle lat temu po raz pierwszy sformułowano potrzebę tego działania: W. Niewiadomski, 1954 r. "Ekspertyza przedmelioracyjna regionu bagien Augustów – Grajewo – Goniądz – Sztabin”) został uruchomiony projekt LIFE09 NAT/PL/000258 pn "Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I.

Projekt jest współfinansowany przez instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie trwał do 30 grudnia 2016 r. Jedynym Beneficjentem projektu jest Biebrzański Park Narodowy. Całkowita wartość projektu to 15 001 178 PLN.

Przez projekt zostaną wytworzone następujące główne produkty:

 1. Wykonana kompletna dokumentacja projektowa (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę) przebudowy węzła urządzeń wodnych Modzelówka i modernizacji jazu – 1 kpl,
 2. Wykonana kompletna dokumentacja projektowa (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę) udrożnienia rzeki Ełk – 1 kpl,
 3. Wykonana kompletna dokumentacja projektowa (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę) drewnianego mostu na rzece Ełk w rejonie uroczyska Dębiec – 1 kpl,
 4. Wykonana kompletna dokumentacja projektowa (wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę) zespołu urządzeń wodnych dla układu wodnego Jegrznia – Kanał Woźnawiejski: 6 faszynowo - kamiennych progów na Kanale Woźnawiejskim, jazu piętrzącego (rozdzielczego) na Kanale Woźnawiejskim wraz z przepławką dla ryb i organizmów wodnych, drogi technologicznej, udrożnienie koryta rzeki Jegrzni – 1 kpl,
 5. Wykupione grunty związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych oraz zabiegami ochronnymi - 150 hektarów,
 6. Wykonany Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia Terenu dla obszaru 9000 ha – 1 kpl,
 7. Sporządzony i uzgodniony planu zarządzania ochroną ekosystemów na obszarze 9000 ha (planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 objętego projektem) - 1 kpl,
 8. Wycięte zakrzaczenia na powierzchni - 110 hektarów, (poza granicami Biebrzańskiego PN)
 9. Wykonana droga technologiczna do budowli piętrzących – 7,122 km,
 10. Wybudowany tymczasowy próg na Kanale Woźnawiejskim szt. 1,
 11. Rozebrany tymczasowy próg na Kanale Woźnawiejskim po zakończeniu inwestycji – szt. 1,
 12. Wybudowany jaz rozdzielczy na Kanale Woźnawiejskim – szt. 1,
 13. Wybudowane progi piętrzące na Kanale Woźnawiejskim - szt. 6,
 14. Udrożnione koryto rzeki Jegrzni – 10,9 km,
 15. Wyremontowany drewniany most na rzece Jegrzni w m. Kuligi - szt. 1.

Elementem II etapu projektu będą zadania inwestycyjne dotyczące węzła wodnego Modzelówka i rzeki Ełk na bazie dokumentacji wykonanej w I etapie.

 • autor: M. Siłakowski, data: 2011-02-22