Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2018

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej i inne działania w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2018 roku

W 2018 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne i inne działania inaczej zaklasyfikowane w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.4.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Aneksem do Umowy z dnia 24 września 2018 r., Aneksem do Umowy z dnia 10 grudnia 2018 r., na łączną kwotę 2 384 695,51 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy:

 1. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników leśnych o dł. 200 mb;
 2. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników leśnych o dł. 280 mb;
 3. Odsłonięcie granic leśnych o dł. 2000 mb;
 4. Odsłonięcie granic leśnych o dł. 900 mb;
 5. Ogrodzenie upraw leśnych siatką w celu ochrony przed zwierzętami dł. 1255;
 6. Zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate w młodnikach na pow. 6,09 ha;
 7. Zakup repelentu z dostawą do zabezpieczania drzewek repelentem przed zgryzaniem przez jeleniowate w młodnikach w liczbie 150 kg;
 8. Zabezpieczenie młodników za pomocą osłonek mechanicznych (zdejmowanie osłonek) na pow. 0,77 ha;
 9. Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o dł. 826 mb;
 10. Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o dł. 760 mb;
 11. Zakup feromonów: Tortodor w liczbie 10 szt. Ipsodor w liczbie 40 szt., Lymodor w liczbie 30 szt., opasek lepowych OL-1 w liczbie 5 szt., wkładów lepowych do PL-1 w liczbie 10 szt. do monitorowania i prognozowania występowania owadów: brudnic, kornika drukarza, zwójek dębowych, piędzika przedzimka;
 12. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (I zabieg) na pow. 0,92 ha;
 13. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (II zabieg) na pow. 0,92 ha;
 14. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (I zabieg) na pow. 0,52 ha;
 15. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (II zabieg) na pow. 0,52 ha;
 16. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (I zabieg) na pow. 0,18 ha;
 17. Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej (II zabieg) na pow. 0,18 ha;
 18. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej (I zabieg) na pow. 0,90 ha;
 19. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej (II zabieg) na pow. 0,90 ha;
 20. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne) na pow. 0,50 ha;
 21. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 2,05 ha;
 22. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 0,78 ha;
 23. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 0,60 ha;
 24. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 0,88 ha;
 25. Uprzątnięcie drzew i krzewów (melioracje agrotechniczne) w ramach prowadzonej przebudowy drzewostanów na pow. 0,92 ha;
 26. Uprzątnięcie drzew i krzewów (melioracje agrotechniczne) w ramach prowadzonej przebudowy drzewostanów na pow. 0,52 ha;
 27. Uprzątnięcie drzew i krzewów (melioracje agrotechniczne) w ramach dolesienia luk na pow. 0,18 ha;
 28. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych w ramach prowadzonej przebudowy drzewostanów na pow. 0,92 ha;
 29. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych w ramach prowadzonej przebudowy drzewostanów na pow. 0,52 ha;
 30. Sadzenie gatunków liściastych w ramach przebudowy drzewostanów na pow. 0,92 ha;
 31. Sadzenie gatunków liściastych w ramach przebudowy drzewostanów na pow. 0,52 ha;
 32. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych w ramach dolesienia luk na pow. 0,18 ha;
 33. Sadzenie gatunków liściastych w ramach dolesienia luk na pow. 0,18 ha;
 34. Zwalczanie pożarów z zastosowaniem metod lotniczych w liczbie 5 h;
 35. Prewencja przeciwpożarowa poprzez ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych - etap II w liczbie 100 szt.
 36. Prewencja przeciwpożarowa poprzez pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w PAD w liczbie 2163,5 h;
 37. Remont drogi dojazdowej do monitoringu p-poż. i pożarów: krzyżówka Grzędy - uroczysko Nowy Świat o dł. 9,99 km;
 38. Zwalczanie pożarów - konserwacja telewizyjnego systemu p-poż. w Biebrzańskim PN w liczbie 1 szt.;
 39. Zakup sadzonek gatunków liściastych: lipy, brzozy, dębu, klonu, grabu do sadzenia w ramach przebudowy drzewostanów i dolesienia luk w liczbie 4,7 tszt.;
 40. Zakup i montaż stojaków na rowery w liczbie 7 szt.
 41. Zakup i montaż zestawu obudowy kontenerów na śmieci segregowane przy parkingu Grzędy w liczbie 1 zad.;
 42. Remont drewnianego ogrodzenia parkingu i pola namiotowego przy polanie Grzędy oraz demontaż starego ogrodzenia w liczbie 2 szt.;
 43. Zakup popielnicy z koszem na śmieci w liczbie 2 szt.;
 44. Zakup kontenera na śmieci na potrzeby obsługi pola namiotowego Grzędy w liczbie 1 szt.;
 45. Zakup kontenera selektywnej zbiórki odpadów w liczbie 4 szt.;
 46. Wykupy gruntów leśnych w Biebrzańskim Parku Narodowym na pow. 3,95 ha;
 47. Zakup rusztu ogniskowego na potrzeby pola namiotowego Grzędy w liczbie 1 szt.;
 48. Sporządzenie dokumentacji projektowej w liczbie 1 szt., w tym: projekt wiaty turystycznej, projekt kładki (ok. 170 m.) z mostkiem, projekt platformy obserwacyjnej na ścieżce przyrodniczej, projekt wieży widokowej na Wilczej Górze oraz projekt ogrodzenia parkingu i ogrodzenia pola namiotowego z bramą przesuwaną, 3 furtkami i wydzielonym i otoczonym miejscem na duży kontener na śmieci. Obok projektu wiaty na parkingu przy leśniczówce, wymagane będzie (w ramach rewitalizacji i zagospodarowania pola namiotowego): projekt kompleksu 3 wiat wypoczynkowych wokół miejsca ogniskowego na polu namiotowym Grzędy (wiata w kształcie litery "L" i odwróconego "L"), projekt zmodernizowanej oczyszczalni ścieków i projekt budynku sanitariatu do niej przyłączonego oraz określenie ich optymalnej lokalizacji. W ramach działania ma także powstać dokumentacja projektowa dla 2 obudowanych drewnianą obudową wolnostojących toalet kompostujących przy parkingu Grzędy. Zakres prac obejmuje również sporządzenie wymaganej dokumentacji rozbiórkowej dla wyeksploatowanej infrastruktury: projekt rozbiórki dużej wiaty na polu namiotowym, projekt rozbiórki kładki (ok. 170 m.) z mostkiem, projekt rozbiórki platformy obserwacyjnej, projekt rozbiórki wieży widokowej i projekt rozbiórki budynku sanitariatu. W skład dokumentacji wchodzi także, o ile zajdzie taka potrzeba, sporządzenie aktualnych kosztorysów do ww. projektów.

Z łącznej kwoty dofinansowania działań ze środków funduszu leśnego, kwota w wysokości 2 280 061,31 zł dotyczyła pokrycia kosztów bezpośrednich działań, natomiast kwota w wysokości 104 634,20 zł dotyczyła pokrycia kosztów pośrednich przy ich realizacji.

 • autor: Robert Acewicz, data: 2019-03-06
 • -
 • -