Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2022

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2022 roku

W 2022 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.3.2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r., Aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2022 r. do Umowy Nr EZ.0290.1.3.2022  na łączną kwotę 1302955,50 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do Aneksu nr 1 Umowy:

 1. Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym polegające na obserwacji obrazu z monitora, powiadamianiu o pożarze, utrzymywaniu kontaktu z innymi PAD oraz PSP – 2 260,5 godz.
 2. Konserwacja wizyjnego systemu ppoż., polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu, w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usługa.
 3. Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,44 ha - robocizna - 310 rbh.
 4. Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego w Obwodzie Ochronnym Basenu Górnego na pow. 5,53 ha, robocizna - 245 rbh.
 5. Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ na pow. 0,25 ha, robocizna - 10 rbh.
 6. Gaszenie pożarów za pomocą samolotów i helikopterów – 10 godz.
 7. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez ustawienie tablic ppoż. – dojazd do pożaru i punkt czerpania wody – 23 szt.
 8. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego od dł. 40 mb, robocizna – 16 rbh.
 9. Pozostała działalność w zakresie ochrony lasu przed zwierzyną łowną i innymi ssakami kopytnymi, bytującymi w lesie – rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw i młodników w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ o dł. 1070 mb, robocizna – 310 rbh.
 10. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i narzędzi – zakup i dostawa zestawów motopomp pływających z osprzętem i zbiornikiem pośrednim – 4 zestawy.
 11. Konserwacja ogrodzeń w Obwodzie Ochronnym Basenu Górnego o dł. 300 mb, robocizna - 48 rbh.
 12. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ o dł. 300 mb, robocizna - 210 rbh.
 13. Konserwacja ogrodzeń w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Południe o dł. 400 mb, robocizna - 280 rbh.
 14. Prace pomocnicze o charakterze techniczno – gospodarczym związane ze zbiorem materiału diagnostyczno – prognostycznego tj: zakup feromonów, w tym: 1) Tortowit – 10 szt., 2) Ipsowit – 40 szt., 3) Lymowit – 30 szt. oraz zakup: 4) opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., 5) wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt.
 15. Utworzenie łąki kwietnej – modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Południe (Goniądz): w tym: 17.1. Przygotowanie terenu pod wysiew łąki: tj. dwukrotna uprawa lub usunięcie wierzchniej warstwy darni, wysiew nasion jesienią 2022 r. zwałowanie terenu pod wysiew – 1 kpl., 17.2. Roczna pielęgnacja łąki – 1 kpl, 17.3. Szkolenie pracowników Parku dotyczące opieki nad łąką w kolejnych latach – 1 szt.
 16. Wymiana dachu turystycznej wieży obserwacyjnej – modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Północ (Grzędy) – 1 szt.
 17. Wymiana poszycia dachowego wiaty - modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego (Pole namiotowe Bóbr) – 1 szt.
 18. Zakup stacji naprawy rowerów i stojaków na rowery – modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Dolnego (Osowiec-Twierdza) – 1 kpl.
 19. Oznaczenie turystyczne Parku za pomocą tabliczek informacyjno-turystycznych – 160 szt., w tym zakup tabliczek – 80 szt. wraz z słupkami z drewna iglastego – 80 szt.
 20. Wymiana drewnianej bramy i drewnianego ogrodzenia - modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Obrębie Ochronnym Basenu Środkowego Południe (Brzeziny Kapickie) – 1 kpl.
 21. Badanie naukowe Biebrza po pożarze – wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (kontynuacja badań w roku 2022) – etap III, zawierające moduły badawcze: 1) wybrane grupy stawonogów, 2) wybrane grupy zwierząt kręgowych, 3) roślinność i grzyby – 1 usł.
 • autor: Robert Acewicz, data: 2023-02-07
 • logo Lasy Państwowe

Biebrzański Park Narodowy jesienią 2022 r. zrealizował w ramach umowy nr EZ.0290.1.2.2022, dotyczącej dofinansowania działań realizowanych w parkach narodowych w 2022 roku ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych poniższe działania:

 1. Utworzenie łąki kwietnej, na powierzchni 1 170 m 2 , zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 469, obręb ewidencyjny miasto Goniądz, położonej w mieście Goniądz (19-110), przy ulicy Stary Rynek, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie, które to działanie obejmowało:
  1. Działanie nr 17.1. – Przygotowanie terenu pod wysiew łąki: tj. dwukrotna uprawa lub usunięcie wierzchniej warstwy darni, wysiew nasion jesienią 2022 r., zwałowanie terenu pod wysiew;
  2. Działanie nr 17.2. – Roczna pielęgnacja łąki;
  3. Działanie nr 17. 3. – Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką w kolejnych latach, w ramach umowy nr EZ.0290.1.3.2022 o dofinansowanie ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych działań realizowanych w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2022 r.
 2. Zakup, dostawę oraz montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz 2 szt. stojaków rowerowych, przeznaczonych do zainstalowania w pobliżu ścieżki edukacyjnej pn. „Las w zasięgu ręki” w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, działka nr ewidencyjny 3, obręb ewidencyjny Downary, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie – działanie nr 20 w.w. umowy.
 • Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
  Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
 • Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
  Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
 • Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
  Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką
 • Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką i zasiew nasion
  Szkolenie pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego dotyczące opieki nad łąką i zasiew nasion
 • Stacji naprawy rowerów
  Stacja naprawy rowerów
 • 2 szt. stojaków rowerowych
  2 szt. stojaków rowerowych
 • Dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe
  Dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe