Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Rozbudowa Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu – Twierdzy

„Opracowanie dokumentacji budowlanej i przeprowadzenie inwestycji: Rozbudowa Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu – Twierdzy” realizowane z wykorzystaniem środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa budżetu państwa.

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i przeprowadzenie inwestycji: Rozbudowa Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu – Twierdzy”.

Opis zadania:  Zadanie inwestycyjne realizowane w województwie podlaskim, powiecie monieckim, gminie Goniądz – obszar wiejski, w obrębie miejscowości Osowiec – Twierdza, zgodnie z zawartą umową nr 3/DB/2022 w dniu 24 lutego 2022 r. na dofinansowanie środkami z budżetu państwa w formie dotacji celowej dla inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i przeprowadzenie inwestycji: Rozbudowa Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu – Twierdzy”.                    

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz                z wykonaniem robót budowlanych, dotyczących: rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, budowy nowego budynku gospodarczego z sanitariatami wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami, wykonanie altany śmietnikowej, remontu chodnika oraz budowy drewnianych altan, a także zagospodarowaniem terenu poprzez m.in. rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oraz budową nowego, wykonanie utwardzenia terenu wraz ze zjazdem, przeniesienia i wzmocnienia zadaszeń turystycznych, wykonanie nasadzeń drzew.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 236 399,95 zł (wartość po aktualizacji).
Wartość dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa wynosi:
635 000,00 zł. 

  • autor: P. Waniewski, data: 2023-08-21
  • flaga_polski
  • herb_polski