Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Przygotowanie planu ochrony

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia planu ochrony

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego informuje o wynikach konsultacji społecznych i projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego PN - po konsultacjach.

Informacja w Biuletynie Informacji Publicznej

  • data: 2023-11-30

Zestawienie uwag i wniosków do projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego PN ze sposobem rozpatrzenia i odpowiedziami

  • data: 2023-11-30

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Biebrzańskiego PN - po konsultacjach

Wstecz