Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Opłaty

Wysokość opłat za wstęp i korzystanie z walorów Biebrzańskiego Parku Narodowego

Za wstęp do Parku pobiera się opłatę. Poniżej podano opłaty za jedną osobę wraz z podatkiem VAT. Uiszcza się je w formie wykupienia biletu wstępu lub wnosi na rachunek bankowy Parku. Bilet wstępu lub potwierdzenie dokonania przelewu (w wersji elektronicznej lub jako wydruk) należy posiadać przy sobie podczas przebywania w Parku.

 

Bilety na szlaki lądowe

Ceny kart wstępu obowiązujące od roku 2024 (zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarzadzenia nr 14/2022)

 • jednodniowy normalny - 10 zł (ulgowy - 5 zł)
 • weekendowy normalny (piątek, sobota, niedziela) - 20 zł (ulgowy - 10 zł)
 • tygodniowy normalny - 50 zł (ulgowy - 25 zł)
 • dwutygodniowy normalny - 90 zł (ulgowy - 45 zł)
 • bilet wielokrotny normalny (rok kalendarzowy) - 150 zł (ulgowy - 75 zł)

Miejsca sprzedaży kart wstępu na lądowe szlaki turystyczne

Uwaga! Okresowe bilety na szlaki lądowe są dostępne jedynie w punktach informacji turystycznej Grzędy (weekendowe) i w Osowcu-Twierdzy (wszystkie rodzaje).

 

Bilet na szlaki wodne i szlak podwodny

Ceny kart wstępu obowiązujące od roku 2024 (zgodnie z Aneksem nr 2 do Zarzadzenia nr 14/2022)

 • bilet jednodniowy normalny 10 zł (ulgowy - 5 zł)

Miejsca sprzedaży kart wstępu na szlaki wodne

 

Zezwolenie na spływ

Zezwolenie na spływ kajakowy obowiązuje w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku na odcinku Osowiec - Brzostowo.

Z uwagi na ograniczoną możliwość odbioru kajaków, płynąc w pierwszej połowie roku dolną Biebrzą, ten odcinek szlaku wodnego BbPN (38 km) należy pokonać w ciągu 1 dnia. W ww. terminie nie ma możliwości nocowania na polu namiotowym "Biały Grąd".

Zezwolenie obowiązuje również na Kanale Rudzkim (od mostu kolejowego do rzeki Biebrzy) oraz na rzece Wissa (od wsi Łoje-Awissa do rzeki Biebrzy).

Uwaga! Dzienny limit wynosi 25 osób. Rezerwacji oraz opłaty (7 zł/os.) za zezwolenia można dokonać poprzez system eparki.pl (Zakładka - Kup bilet - Szlaki wodne) lub w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Osowiec-Twierdza 8), w godzinach pracy punktu informacji turystycznej. 

Przypominamy, że oprócz Zezwolenia na spływ należy posiadać karty wstępu na szlaki wodne BbPN.

Licencje wędkarskie

 • licencja na 1 dzień z łodzi i brzegu - 18 zł
 • licencja weekendowa - 40 zł
 • licencja na 14 dni z łodzi i brzegu - 75 zł
 • licencja na rok z brzegu - 160 zł
 • licencja na rok z łodzi i brzegu - 180 zł

Uwaga! Roczne licencje wędkarskie BbPN obowiązują na dany rok kalendarzowy!

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu ryb z roku poprzedniego (przy zakupie licencji rocznej w siedzibie BbPN) wynosi 10 zł (przy rejestrze połowu zwróconym do 30 czerwca).

Opłata za połów z łodzi dla członków okręgu PZW w Białymstoku (przelewem lub w punkcie lT BbPN w Osowcu-Twierdzy) - 40 zł

Bilety online - eparki.pl

Za pobyt w Parku można zapłacić korzystając z serwisu biebrza.eparki.pl. Zakupiony w ten sposób bilet lub licencję wędkarską można wydrukować lub zachować w urządzeniu mobilnym.

Przelew

Za pobyt w Parku można również wnieść opłatę przelewem lub przekazem pocztowym na adres:

Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, lub przelewem bankowym (adres j.w.)
nr konta:10 1130 1059 0017 3397 2620 0006 (Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku)

W tytule przelewu należy podać dopisek (który ma być widoczny w wersji elektronicznej lub na wydruku):
„imię i nazwisko osoby odwiedzającej Park (lub przedstawiciela grupy) ..., opłata za pobyt ... os.(podać liczbę osób) w dniu/dniach ... - szlak: lądowy/wodny/podwodny (wybrać właściwe) - ... szt. normalna, ... szt. ulgowa”

UWAGA!

 • W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT, prosimy podać w tytule przelewu numer NIP osoby prywatnej lub firmy (wraz z jej nazwą i adresem, o ile te dane są inne, niż podane w przelewie).
 • Opłata za roczną licencję wędkarską BbPN upoważnia do wędkowania do końca danego roku kalendarzowego.
 • Dowód wpłaty należy mieć przy sobie i okazać na żądanie Służb Terenowych Parku.

 

Ulgi/zwolnienia

Z obowiązku posiadania biletu wstępu (na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody) zwolnione są dzieci w wieku do 7 lat, posiadacze Karty Dużej Rodziny i mieszkańcy gmin położonych w granicach Parku i gmin z nim graniczących: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo (wiejska), Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin i Wizna.

Zwolnione z ww. opłat są również osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora BbPN na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem BbPN oraz osoby udające się do miejsc kultu religijnego. 

Zniżka w wysokości 50% opłaty za wstęp (bilet ulgowy) przysługuje osobom wymienionym w art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, tj.:

 • uczniom szkół i studentom,
 • emerytom i rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • żołnierzom służby czynnej.

Podstawy prawne

Wysokość opłat (wraz z podatkiem VAT) za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych oraz pól namiotowych BbPN reguluje Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych z późniejszymi zmianami (więcej informacji)

Osoba nieposiadająca odpowiedniego zezwolenia, licencji lub biletu wstępu oraz dokumentów upoważniających ją do zniżek lub do zwolnienia z opłat, popełnia wykroczenie, którego postępowanie może zostać zakończone złożeniem wniosku o ukaranie do sądu w terminie 30 dni od daty zdarzenia.