Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Amatorski połów ryb

Akweny

Cieki wodne na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego udostępnione do amatorskiego połowu ryb:

 • rzeka Biebrza od północnych granic Parku do mostu kolejowego w Osowcu (z łodzi i brzegu)
 • rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi (z łodzi i prawego brzegu)
 • rzeka Jegrznia, od północnych granic Parku do mostu w Ciszewie (z łodzi i prawego brzegu)
 • Kanał Rudzki: na odcinku 500 m od mostu kolejowego w Osowcu (tylko z prawego brzegu)
 • rzeka Sidra od Kolonii Kropiwno do ujścia do rzeki Biebrzy
 • rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do ujścia do rzeki Biebrzy
 • rzeka Wissa od Kolonii Łoje Awissa do ujścia do rzeki Biebrzy

UWAGA: W terminie od 1 lutego do 15 lipca obowiązuje zakaz wstępu i połowu na starorzeczach!

Amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym

Wędkowanie w Biebrzańskim Parku Narodowym odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2022 r. poz. 883 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Regulaminem udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Podstawowe zasady dotyczące wędkowania w BbPN

Osoby przebywające w Biebrzańskim Parku Narodowym są zobowiązane do przestrzegania przepisów obowiązujących na jego terenie. W Parku obowiązuje m.in. zakaz:

 • biwakowania i parkowania poza miejscami wyznaczonymi, 
 • zakłócenia ciszy, wypalania roślinności, palenia ognisk oraz używania otwartego ognia,
 • ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi,
 • używania łodzi i innego sprzętu z silnikami spalinowymi.
 • Pływanie z silnikami elektrycznymi jest dopuszczone wyłącznie w terminie 01.07 – 31.10 w miejscach udostępnionych do wędkowania.
 • Wędkarz zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymania czystości swego stanowiska w promieniu 10 metrów, bez względu na stan łowiska, jaki wędkarz zastał przed rozpoczęciem połowu.
 • Osoba przebywająca na obszarze wodnym obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio na: telefon alarmowy Straży Parku 606 634 795 lub na adres Dyrekcji BbPN (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 06 20, e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl).

Licencje wędkarskie BbPN

 • Licencja wędkarska BbPN upoważnia do dojścia najkrótszą drogą pieszą i przebywania oraz wędkowania na łowisku od świtu do zmierzchu, tzn. od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca oraz połowu ryb zgodnie z regulaminem.
 • Licencję należy okazywać na każde żądanie Straży Parku, Policji i Straży Rybackiej oraz osobom upoważnionym do kontroli, celem potwierdzenia faktu kontroli. 
 • Nieprzestrzeganie zasad wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, naraża wędkującego na cofnięcie licencji bez odszkodowania lub przewidziane prawem sankcje karne. 
 • Roczne licencje wędkarskie BbPN obowiązuje na dany rok kalendarzowy!

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

Wymiary ochronne

Obowiązują następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków:

 • Jaź, Kleń, Lin, Leszcz, Miętus (do 25 cm)
 • Węgorz (do 60 cm)
 • Sum (do 80 cm)
Gatunki, dla których określono górne i dolne wymiary ochronne:
 • Boleń (od 45 cm i od 75 cm)
 • Sandacz (do 50 cm i od 80 cm)
 • Szczupak (do 50 cm i od 90 cm)
 • Jelec, Płoć, Wzdręga (do 15 cm)
 • Okoń (do 20 cm i od 40 cm)

Okresy ochronne ryb

Obowiązują następujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:

 • Boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • Sandacz    - od 1 stycznia do 31 maja
 • Szczupak - od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • Węgorz - od 1 grudnia do 31 marca
 • Sum - od 1 stycznia do 31 maja
 • Miętus - od 1 grudnia do końca lutego 

Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb prawnie chronionych, jak: koza, piskorz, śliz, różanka i inne.

Limity ilościowe

Obowiązują następujące limity ilościowe w poniższych grupach gatunków:
- Lin - do 4 szt.
- Okoń - do 10 szt.
- Leszcz - do 10 szt.
- Miętus - do 2 szt.

Limity ilościowe określone w poszczególnych grupach gatunków:
- Jaź, Kleń - do 5 szt. łącznie
- Boleń, Sandacz, Szczupak - do 2 szt. łącznie
- Węgorz, Sum - 1 szt. łącznie
 
Uwaga!
 • Łączna liczba złowionych i zabranych z łowiska ryb należących do gatunków: Jaź, Kleń, Lin, Boleń, Sandacz, Szczupak, Węgorz i Sum nie może przekroczyć 10 sztuk.
 • Dopuszcza się zabranie z łowiska w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby ryb należących do pozostałych gatunków.

 

Rejestr połowu ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym

Poprawnie wypełnione rejestry połowów służą do monitorowania skali wędkarstwa na wodach udostępnionych do wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, określania ilości i masy złowionych ryb oraz ich składu gatunkowego oraz obliczania wskaźników sezonowych. Informacje te dają także wiedzę na temat popularnych odcinków łowisk BbPN oraz ilości ryb, które zostały wypuszczone z powrotem do wody.

Po przybyciu na łowisko prosimy:

 • przed rozpoczęciem wędkowania – wpisać datę i najbliższą miejscowość,
 • w trakcie łowienia – wpisać gatunek i liczbę sztuk tych ryb, które po złowieniu zostają wpuszczone do wody (wpisy dot. złowionych ryb wraz z podaną masą, prosimy wykonywać osobno dla poszczególnych gatunków),
 • po zakończeniu wędkowania – wpisać gatunek, liczbę i masę sztuk tylko tych ryb, które zabiera się z łowiska,
 • masę ryb zabieranych z łowiska wpisuje się z dokładnością do 0,1 kg i może być ona wpisana później – tj. po zważeniu ryb (nad wodą lub w domu). 

Jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu, wędkarz może kontynuować go na własnoręcznie przygotowanej tabeli. 

Bonifikata za wypełniony rejestr

Wędkarzowi, który okaże wypełniony rejestr połowu za ubiegły rok, przysługuje bonifikata w wysokości 10 zł. przy zakupie rocznej licencji wędkarskiej na rok kolejny (dotyczy zakupu licencji wędkarskich do dnia 30 czerwca  w terenowych punktach sprzedaży).

Zwrot rejestru połowów

Serdecznie dziękujemy za dostarczenie rejestru połowów do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego:

 • listownie na adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
 • wersji zeskanowanej/fotografii na adres e-mail: it@biebrza.org.pl,
 • przekazanie rejestru do siedziby Parku, osobiście, przez innych wędkarzy lub pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.