Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Sprzedaż biomasy

Nabór wniosków o sprzedaż biomasy

Biebrzański Park Narodowy umożliwia podmiotom zewnętrznym zakup biomasy z terenów nieleśnych będących we władaniu Parku. Pozyskanie biomasy odbywa się kosztem nabywcy po wcześniejszym zawarciu z Parkiem umowy sprzedaży. Procedurę reguluje Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora BbPN z dnia 23 marca 2023 r. z aneksem z dnia 1 marca 2024 r. Wnioski o sprzedaż biomasy należy składać w Sekretariacie Parku do dnia 31 sierpnia roku, którego dotyczy chęć zakupu. Zmiana Zarządzenia nie wpływa na procedowanie wniosków, które wpłynęły do Parku po 1 stycznia 2024 r. – wnioski te pozostają aktualne i będą rozpatrywane zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2023.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 211 96 24.

  • data: 2024-03-01