Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Turystyka wodna

Turystyka wodna w Biebrzańskim Parku Narodowym

Wody Biebrzańskiego Parku Narodowego są udostępniane do celów turystycznych. Ośmioma ciekami biegną szlaki wodne, którymi mogą poruszać się turyści (w nawiasach podano długość wymienionych odcinków w granicach Parku):

 • Rzeka Biebrza: Bobra Mała - Sambory (149,6 km) 
 • Rzeka Sidra: Sidra - Rogożynek (0,8 km)
 • Rzeka Jegrznia Rajgród – ujście do rzeki Ełk (13 km)
 • Rzeka Ełk ujście Jegrzni – ujście do Biebrzy (23,9 km)
 • Kanał Rudzki: Modzelówka - Osowiec (1,2 km)
 • Kanał Augustowski: granica Parku - Dębowo (8,0 km)
 • Rzeka Brzozówka: Karpowicze- Jasionowo (10,0 km)
 • Rzeka Wissa: Łoje Awissa - Biebrza (4,1 km) 

Na spływy szlakami wodnymi biegnącymi na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego obowiązują karty wstępu na szlaki wodne. Z obowiązku ich posiadania zwolnieni są posiadacze Karty Dużej Rodziny, dzieci do lat 7 oraz mieszkańcy gmin biebrzańskich: Bargłów Kościelny, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Grajewo (wiejska), Jaświły, Jedwabne, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Radziłów, Rajgród, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Tykocin, Wizna.

Zezwolenie na spływ

Na spływy, które odbywają się na poniższych odcinkach szlaków wodnych:

 • Biebrzą, na odcinku Osowiec-Brzostowo,
 • Wissą, na odcinku od Łoje Awissa do rzeki Biebrzy oraz
 • Kanałem Rudzkim od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy,

w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca, wymagane jest zezwolenie dyrektora Parku. Dzienny limit osób płynących wymienionymi odcinkami, w podanym terminie, wynosi 25 osób. Rezerwacja odbywa się w systemie eparki.pl (zakładka "Kup bilet" - "Szlaki wodne" - "Zezwolenie na spływ"). Opłata rezerwacyjna wynosi 7 zł./os.

Uwaga! Brak możliwości noclegu na polu namiotowym „Biały Grąd” w ww. tereminie!

Tratwy

Biebrzański Park Narodowy zezwala na spływ tratwami turystycznymi na szlaku wodnym rzeki Biebrzy, na odcinku od Lipska do Osowca-Twierdzy i od Brzostowa do Rusi, pod warunkiem wyposażenia tratwy w toalety turystyczne, szczelne zbiorniki na ścieki, pojemniki (worki) na śmieci oraz kamizelki ratunkowe dla każdego uczestnika spływu, apteczkę samochodową, cumę o długości min. 20 m, drągi/tyczki do pchania, tzw. „pychówki” – min. 2 szt. i koła ratunkowego – dla tratew o długości ponad 4 m. Wędkowanie z tratwy wymaga jej zarejestrowania.

Szlak podwodny

Biebrzański Park Narodowy udostępnił odcinek rzeki Biebrzy w Goniądzu na szlak podwodny „Biebrza - po drugiej stronie lustra”. Szlak jest dostępny od 1 maja do 31 października. Ze względu na bezpieczeństwo nurkujących, w podwodnym spływie mogą wziąć udział co najmniej 2 osoby, jednak nie więcej niż 8. W przypadku nurkowania z użyciem aparatów oddechowych, wymagana jest obecność płetwonurka-przewodnika posiadającego uprawnienia potwierdzone certyfikatem, co najmniej „Divemaster” (lub równorzędnym: P-3, Klasa I, CMAS ***, Master Diver, Level 3, „Dive Leader” EN 1453-3) oraz „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”.

Ważne informacje

 • Łodzie używane do wędkowania na podstawie licencji wędkarskiej BbPN (ważnej z kartą wędkarską) mogą poruszać się wyłącznie po miejscach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.
 • Turyści na podstawie ważnych kart wstępu na spływ uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
 • Liczba osób płynących razem w jednej grupie (grupa powinna być możliwie jak najbardziej zwarta), podczas spływów kajakowych organizowanych na szlakach wodnych prowadzących przez Park, przez jednego organizatora nie może być większa niż 50 osób.
 • Na szlakach wodnych nie jest wymagana opieka przewodnika posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN.
 • Szlaki wodne mogą być okresowo zamykane w okresie występowania na tych szlakach zatorów, zjawisk lodowych i innych zjawisk uniemożliwiających czy utrudniających spływy.