Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wstęp do parku

Zasady zwiedzania Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Cała przyroda Parku oraz jego walory krajobrazowe podlegają ochronie ustawowej, a odwiedzający są proszeni o odnoszenie się do niej z należytym szacunkiem.
 • Ruch turystyczny na obszarze Parku, jest dozwolony w okresie całego roku od świtu do zmierzchu tzn. od godziny przed wschodem słońca, do godziny po zachodzie słońca.
 • Zwiedzanie Parku może odbywać się po oznakowanych szlakach turystycznych (pieszych i rowerowych), ścieżkach edukacyjnych i biegowych, drogach publicznych, oraz szlakach wodnych rzekami: Biebrza, Brzozówka, Ełk, Jegrznia, Netta, Sidra i Wissa, oraz kanałach Augustowskim i Rudzkim, a także podwodnym szlakiem Biebrzy „Po drugiej stronie lustra”.
 • Za wstęp do Parku pobiera się opłatę w formie wykupienia karty wstępu, odrębnej na szlaki lądowe i wodne.
 • Za udostępnianie Parku do wędkowania pobierana jest opłata w formie „Licencji na amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym”.
 • Ruch kołowy (za wyjątkiem pojazdów napędzanych siłą mięśni) może odbywać się wyłącznie po udostępnionych drogach publicznych i dojazdach do parkingów.
 • Poszczególne trasy turystyczne mogą być czasowo wyłączane z ruchu turystycznego na całych odcinkach lub częściowo ze względu na: lęgi ptactwa, okresy godowe łosi (bukowisko) i jeleni (rykowisko), zagrożenia pożarowe, niekorzystne warunki pogodowe i skutki ich występowania (jak np.: wiatrołomy, śniegołomy, zawały).
 • Grupy liczące powyżej 7 osób są obowiązane zwiedzać Park po szlakach lądowych pod opieką przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”.
 • Biwakowanie, rozpalanie ognisk, palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego płomienia na terenie BbPN, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Psy można wprowadzać tylko na niektóre szlaki, na smyczy do 1,5 m długości.
 • Przebywanie w miejscach udostępnionych w BbPN może być niebezpieczne dla życia i zdrowia. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku odwiedzający podejmują w oparciu o własne doświadczenie i na własne ryzyko. 
 • Odwiedzający są proszeni o zachowanie ciszy i pozostawienie po sobie takiego porządku, jakiego oczekują przy następnych odwiedzinach w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Szczegółowe informacje:

Aktualizacja:
Zgodnie z aneksem z 26.04.2023 r. traci moc załącznik nr 2 do ww. zarządzenia (Regulamin i cennik pola namiotowego "Bóbr"). Aktualny regulamin i cennik pola "Bóbr" znajduje się na stronie BbPN w zakładce Turystyka - Baza noclegowa - Pola namiotowe.

 • data: 2023-08-10