Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Infrastruktura turystyczna

Infrastruktura turystyczna BbPN

Wieże widokowe

 • Burzyn (szlak żółty) Wieża widokowa Burzyn
 • Bagno Ławki (szlak niebieski)
 • Barwik (szlak czerwony)
 • Biały Grąd - pole biwakowe (szlak wodny)
 • Osowiec - kanał Rudzki, Terenowy Ośrodek Edukacyjny (TOE)
 • Osowiec - Góra Dębowa (TOE)
 • Osowiec - fosa (TOE)
  Uwaga! wieża czasowo zamknięta (Zarządzenie nr 24/2023)
 • Osowiec - fort zarzeczny (TOE)
 • Goniądz (szlak czerwony i żółty)
 • Grzędy - Wilcza Góra (szlak czerwony)
 • Grzędy – Dział Kumkowskiego (szlak czerwony)
 • Grobla Honczarowska (ścieżka edukacyjna)
  Uwaga! wieża czasowo zamknięta (Zarządzenie nr 16/2022)
 • Dębiec (szlak czerwony)
 • Nowy Lipsk - ścieżka edukacyjna "Szuszalewo - Nowy Lipsk" (czatownia)
 • Kamienna Nowa
 • Trzyrzeczki
 • Kropiwno
 • Krasnybór
 • Chilmony

Platformy widokowe

 • Barwik (ścieżka edukacyjna)
 • Osowiec - Carska Droga (szlak Green Velo)
 • Osowiec - TOE (płd. część kładki)
 • Osowiec - TOE (płn. część kładki)
 • Grzędy - roślinność torfowiska wysokiego (ścieżka edukacyjna)
 • Grzędy - bór bagienny (ścieżka edukacyjna)
 • Grzędy - ścieżka edukacyjna "Wydmy"
 • Grzędy (Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego, węzeł szlaków zielonego i czerwonego)
 • Długa Luka (ścieżka edukacyjna) Uwaga! obiekt czasowo zamknięty (Zarządzenie nr 26/2023)
 • Goniądz, Stary Rynek
 • Nowy Lipsk
 • Szuszalewo (środkowa część kładki)
 • Szuszalewo (płn.-zach. część kładki)

Kładki turystyczne (6 675 mb)

 • TOE w Osowcu, ścieżka "Kładka" (900 mb)
 • TOE Grzędy - ścieżka "Czerwone Bagno" (720 mb)
 • TOE Grzędy - ścieżka "Wydmy" (182 mb)
 • ścieżka "Długa Luka" (400 mb) Uwaga! ścieżka edukacyjna zamknięta (Zarządzenie nr 26/2023)
 • Szuszalewo (1940 mb)
 • Szuszalewo - Nowy Lipsk (2400 mb)
 • Dębiec (110 mb) Dębiec (30 mb)

Wiaty turystyczne

 • Pole namiotowe "Bóbr" Osowiec-Twierdza (120 miejsc)
 • Pole namiotowe "Bóbr" Osowiec-Twierdza (40 miejsc)
 • Pole namiotowe Grzędy (120 miejsc)
 • Parking Grzędy (20 miejsc)
 • Carska Droga (rozjazd Barwik, Budy)
 • Wólka Piaseczna (20 miejsc)
 • Leśniczówka Trzyrzeczki (20 miejsc)
 • Kamienna Nowa (30 miejsc)
 • Kropiwno (20 miejsc)
 • Szuszalewo (30 miejsc)
 • Krasnybór (30 miejsc)
 • Chilmony (30 miejsc)
 • Kamienna Stara (30 miejsc)

Pola namiotowe (czynne w sezonie wiosenno-letnim)

 • Osowiec-Twierdza: "Bóbr" (120 miejsc, sanitariaty, natryski)
 • Grzędy (60 miejsc, sanitariaty, natrysk), tel. 85 738 30 40
 • Biały Grąd (25 miejsc) - biwakowanie dozwolone od 1 lipca do 31 września

Parkingi / miejsca postojowe (niestrzeżone)

 • Parking CEiZ w Osowcu-Twierdzy (siedziba Parku)
 • Grzędy - przy budynku Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy
 • Barwik - początek ścieżki edukacyjnej "Barwik"
 • Carska Droga/Budy
 • Osowiec-Twierdza / TOE, pole namiotowe "Bóbr"
 • Carska Droga (ścieżka edukacyjna Wokół Fortu IV)
 • Burzyn - punkt widokowy
 • Grzędy -  Nowy Świat
 • Goniądz - punkt widokowy przy Domu Kultury
 • Wólka Piaseczna - początek ścieżki edukacyjnej "Brzeziny Kapickie"

Schrony przeciwdeszczowe:

 • Grzędy - parking przy Terenowym Ośrodku Edukacji Grzędy
 • Grzędy - parking Nowy Świat
 • Solistowska Góra
 • Uroczysko Dęby - węzeł szlaków
 • Barwik - parking
 • Wólka Piaseczna - Kanał Kapicki
 • Carska Droga - parking Budy
 • Trzyrzeczki - leśniczówka
 • Pole namiotowe "Bóbr" (9 szt.)
 • Osowiec-Twierdza CEiZ BbPN (4 szt.)
 • Orzechówka - ścieżka biegowa "Na skraju Czerwonego Bagna"
 • Fort IV twierdzy Osowiec, przy prochowni
 • Budy, ścieżka biegowa "Barwik"
 • Uroczysko Prastora ścieżka biegowa Trzyrzeczki
 • Kamienna Stara
 • Harasimowicze
 • Kamienna Nowa
 • Szuszalewo
 • Grabowo
 • Koniuszki
 • Jastrzębna
 • Nowy Lipsk
 • Sztabin

Czatownie:

 • Kapice - ścieżka edukacyjna "Brzeziny Kapickie")
 • Nowy Lipsk - ścieżka edukacyjna "Szuszalewo - Nowy Lipsk" (wieża widokowa)


Inne:

Pływający pomost na ścieżce edukacyjnej "Szuszalewo - Nowy Lipsk"