Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Doposażenie bazy edukacyjnej

  • logo sponsorów

Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej BbPN

W dniu 15 listopada br. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Andrzej Grygoruk, podpisał umowę z Instytucją Wdrażającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie projektu pod nazwą „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0007/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 716 000 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 498 259,65 zł. Na  pokrycie pozostałych 15% kosztów kwalifikowalnych BbPN złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie. Biebrzański Park Narodowy pokrywa koszty niekwalifikowalne.

Realizacja projektu potrwa ponad rok, rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2018 r. Celem projektu jest remont i doposażenie centrum edukacyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego, oparte na unowocześnieniu i dostosowaniu oferty edukacyjnej Parku do potrzeb rynku i potencjalnych odwiedzających, z uwzględnieniem także potrzeb osób niepełnosprawnych. Największe zmiany nastąpią w sali ekspozycyjnej oraz holu wystawienniczym BbPN.

Oczekiwanym efektem modernizacji bazy edukacyjnej jest jej uatrakcyjnienie oraz wzrost liczby odwiedzających, co w rezultacie przełoży się na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Więcej informacji o projekcie  na archiwalnej stronie Parku

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub skorzystać ze strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

  • autor: S. Gadomska, G. Wroceński, data: 2016-12-29