Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Gospodarka leśna 2019

Działania związane z gospodarką leśną i inne działania związane z gospodarką leśną w 2019 r.

W 2019 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane działania ochronne i inne działania inaczej zakwalifikowane  związane z gospodarką leśną w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.3.2019 z dnia 8 lipca 2019 r., Aneksem nr 1 z dnia 11 grudnia 2019 r. do Umowy Nr EZ.0290.1.3.2019 na łączną kwotę 815191,06 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwiły realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do Aneksu nr 1 do umowy:

 1. Konserwacja ogrodzeń w tym: 1) naprawa siatki i przybicie żerdzi o dł. 200 mb, robociźnie 32 rbh; 2) wymiana zużytych słupów świerkowych/sosnowych na dębowe z wykorzystaniem zamontowanej siatki w 2 ogrodzenia o dł. 680 mb, robociźnie 224 rbh; 3) dostawa: słupów dębowych – 229 szt., skobli – 15 kg, gwoździ 5 kg; 4) naprawa siatki o dł. 300 mb, robociźnie 210 rbh; 5) wymiana zużytych słupów i żerdzi sosnowych na słupy dębowe i żerdzie świerkowe z wykorzystaniem zamontowanej siatki w 1 ogrodzeniu o dł. 130 mb, robociźnie 91 rbh; 6) Dostawa słupów dębowych – 13 szt., żerdzi sosnowych – 30 szt., skobli – 1 kg, gwoździ – 2 kg.  
 2. Grodzenie upraw w tym: 1) wymiana zużytych słupów i żerdzi sosnowych na słupy dębowe w 4 ogrodzeniach z wykorzystaniem zamontowanej siatki, wykonanie 4 bramek 1 skrzydłowych z mocowaniami na zawiasach o dł. 660 mb, robociźnie 191 rbh; 2) dostawa: słupów dębowych – 270 szt., skobli – 5 kg, gwoździ – 2 kg, zawias – 8 szt.; 3) ogrodzenie 6 upraw leśnych siatką z 6 bramkami 1 skrzydłowymi z mocowaniami na krukach i zawiasach o wysokości ogrodzenia 2 m i dł. 1440 mb, robociźnie 475 rbh; 4) dostawa: siatki – 1440 m, słupów dębowych – 480 szt., skobli – 40 szt., gwoździ – 10 szt., zawias – 12 szt., kruków – 12 szt.
 3. Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem 8700 szt. drzewek na pow. 5,87 ha, robociźnie 300 rbh; 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 150 kg, 3) dostawa repelentu – 1 szt.
 4.  Rozebranie ogrodzeń o dł. 130 mb, robociźnie 43 rbh.
 5. Zakup feromonów, w tym: 1) Tortodor – 10 szt., 2) Ipsodor – 40 szt., 3) Lymodor – 30 szt., 4) opaski lepowe OL-1 (10 mb + lep) – 5 szt., 5) wkład lepowy do PL-1 – 10 szt.
 6. Niszczenie chwastów poprzez II - krotne koszenie na łącznej pow. 9,12 ha, robociźnie 372 rbh.
 7. Prowadzenie czyszczeń późnych bez pozyskania drewna użytkowego na pow. 1,56 ha, robociźnie 69 rbh.
 8. Porządkowanie powierzchni przeznaczonej do odnowienia na pow. 2,04 ha, robociźnie 143 rbh.
 9. Przygotowanie gleby na powierzchni do odnowienia w tym na: pow. 0,80 ha w 2400 szt. talerzy, pow. 0,94 ha w 2800 szt. talerzy, pow. 0,30 ha w 900 szt. talerzy, robociźnie 280 rbh.
 10. Sadzenie w jamkę na pow. 2,04 ha, robociźnie 183 rbh.
 11. Zakup sadzonek w tym: 1) lipa drobnolistna – 1,15 tszt., 2) brzoza brodawkowata – 0,2 tszt., 3) dąb szypułkowy – 2,4 tszt., 4) klon zwyczajny – 1,05 tszt., 5) grab pospolity – 1,3 tszt.
 12. Gaszenia pożarów za pomocą samolotu gaśniczego – 1,13 godz.
 13. Pełnienie dyżurów /obserwacji p-poż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (obserwacja obrazu z monitora, powiadomienie o pożarze, utrzymanie kontaktu z innymi PAD oraz PSP) – 2017 godz.
 14. Konserwacja wizyjnego systemu p-poż. w Biebrzańskim Parku Narodowym – 1 szt., polegająca na czynnościach technicznych mających na celu sprawne działanie systemu w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży p-poż., kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 szt.
 15. Ochrona czynna cietrzewia przez zasiedlanie populacji dzikiej osobnikami z hodowli w tym: 1) zakup młodych cietrzewi do wsiedlenia – 10 szt., 2) badania genetyczne cietrzewi – 11 szt., 3) zakup nadajników telemetrycznych GPS-GSM wraz z akcesoriami (taśma mocująca z podkładką) i opłatą za odbiór danych – 2 szt., 4) opłata roczna za odbiór danych z nadajnika GPS-GSM – 1 szt., 5) założenie nadajników na cietrzewie (usługa) – 1 szt., 6) zakup obrączek plastykowych do oznakowania cietrzewi – 15 szt., 7) zakup podbieraków do chwytania ptaków w wolierze (profesjonalnych) – 2 szt., 8) wykonanie nowej woliery adaptacyjnej dla cietrzewi (dwuczęściowej) – 1 szt., 9) zakup dodatkowej siatki stylonowej do zabezpieczenia woliery przed ptakami drapieżnymi – 200 m2, 10) zakup dodatkowej siatki metalowej do zabezpieczenia woliery przed ssakami drapieżnymi – 60 mb, 11) zakup fladr do ochrony stanowiska adaptacyjnego przed ssakami drapieżnymi – 300 m, 12) zakup taśmy do pastucha elektrycznego (rolka 200 m) – 5 szt., 13) zakup elektryzatora do pastucha elektrycznego (akumulatorowy) – 2 szt., 14) zakup akumulatorów do pastucha elektrycznego – 3 szt., 15)  zakup prostownika (ładowarki) do akumulatorów – 1 szt., 16) zakup panelu słonecznego do zasilania akumulatorów wraz z regulatorem ładowania – 2 szt., 17)  zakup miernika napięcia do pastucha elektrycznego – 3 szt., 18)  transport świerków na osłonę woliery adaptacyjnej (usługa) – 1 szt., 19) zakup środka chemicznego do dezynfekcji wolier (opakowanie 25 kg) – 1 szt., 20) zakup fotopułapki do kontroli presji drapieżnictwa na stanowisku adaptacyjnym i w jego okolicy, wraz z osprzętem – 8 szt., 21) zakup odstraszaczy chemicznych (zapachowych) przeciwko ssakom drapieżnym – 30 l, 22) zakup karmy dla cietrzewi – nasiona – 340 kg, 23) zakup karmy dla cietrzewi - larwy owadów – 3 l, 24) zakup misek na wodę i pokarm dla ptaków – 12 szt., 25) nadzór weterynaryjny (wizyty weterynaryjne wraz z kosztami środków leczniczych) – 12 wizyt, 26) codzienna opieka nad ptakami w wolierze – 90 osobodni, 27)  redukcja liczebności gatunków łownych oddziałujących negatywnie na cietrzewia – odstrzał lisa i jenota w ostojach cietrzewia – 80 osobników.
 16. Budowa zadaszenia turystycznego ze stołem i ławkami wraz z rozbiórką starego – 5 szt. 
 17. Modernizacja kładki i mostku oraz zakup, transport i montaż ławki wypoczynkowej przed wejściem na kładkę – 1 szt.
 18. Budowa wiat ze stołami i ławkami dla turystów oraz rozbiórka starych wiat – 4 szt.
 19. Budowa nowej i rozbiórka starej wieży widokowej na „Wilczej Górze” – 1 szt.
 20. Budowa nowej platformy widokowej wraz z ławką i schodami na trasie ścieżki edukacyjnej „Wydmy” oraz demontaż starej platformy ze schodami – 1 szt.
 21. Budowa toalet wolnostojących przy parkingu Grzędy i budynku Terenowego Ośrodka Edukacji Grzędy – 2 szt.
 • autor: Robert Acewicz, data: 2020-03-31
 • -
 • logo Lasy Państwowe